Spring til indhold

Ret til kontantydelser

Hvis udtrædelsesaftalen godkendes af det britiske parlament og af Europa-Parlamentet, vil din ret som herboende britisk statsborger til danske sociale ydelser fortsætte uændret, som om du var EU-borger. Det gælder også i forhold til fremtidige begivenheder. Hvis du fx bliver arbejdsløs efter Storbritanniens udtræden, vil din ret til arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp svare til den, der gælder for EU-borgere. Hvis du modtager sygedagpenge, kan du opholde dig i Storbritannien efter de regler, der gælder for EU-borgere i EU-lande. Din pension optjenes, udregnes og udbetales fortsat efter de regler, der gælder for EU-borgere.

Hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes af det britiske parlament og af Europa-Parlamentet , vil du som britisk statsborger i udgangspunktet blive betragtet som tredjelandsborger og er dermed allerede sikret en række rettigheder i lovgivningen om sociale ydelser. Det indgår selvfølgelig i regeringens overvejelser, at britiske borgere, der er kommet til Danmark før udtræden, er kommet hertil som EU-borgere.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Spørgsmål om, hvad Brexit betyder for dig som britisk statsborger i Danmark

Spørgsmål vedrørende ret til ophold efter gældende EU-regler

Statsforvaltningen
Ellebjergvej 52
2450 København
www.statsforvaltningen.dk
euophold@statsforvaltningen.dk

Spørgsmål vedrørende ophold efter udtrædelsesaftalen og statsborgerskab

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
www.uim.dk/brexit
uim@uim.dk

Spørgsmål vedrørende retten til serviceydelser og dagtilbud

Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K
www.socialministeriet.dk
sm@sm.dk

Spørgsmål vedrørende retten til sundheds- og ældreydelser

Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K
www.sum.dk
sum@sum.dk

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind