Spring til indhold

Enheden for Religions- og trosfrihed

Religions- og trosfriheden er en af de grundlæggende menneskerettigheder og er internationalt fastlagt i artikel 18 i FNs Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder (ICCPR) om religions- og trosfrihed. Bestemmelsen suppleres af artikel 18 i FNs Universelle Menneskerettighedserklæring. Religions- og trosfriheden omfatter også retten til at skifte tro og retten til ikke at tro.

Religions- og trosfriheden har dårlige vilkår i store dele af verdenen og der har i de seneste år været en række eksempler på stadig grovere overgreb på religions- og trosfriheden. Samtidig står krænkelser i form af overgreb, marginalisering og diskriminering på grund af religion og tro sjældent alene. Der er således god grund til at fokusere ekstra meget på religions- og trosfriheden i disse år.

Med regeringsgrundlaget 2016 lagde regeringen op til at styrke det internationale samarbejde for at beskytte religiøse minoriteter. I overensstemmelse hermed er der med virkning fra 1. januar 2018 oprettet en ny enhed under Udenrigsministeriet til en særlig dansk indsats til fordel for religions- og trosfrihed med fokus på forfølgelse og marginalisering af religiøse mindretal i Danmarks nærområder.

For at styrke den danske indsats er der samtidig oprettet en kontaktgruppe for religions- og trosfrihed.

Enheden ledes af den særlige repræsentant religions- og trosfrihed, ambassadør Michael Suhr.

Enhedens aktviteter kan følges her.

Enheden kan kontaktes her.

 

Juridisk Tjeneste

Kontoret for folkeret og menneskerettigheder (JTFM)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

E-mail: jtfm@um.dk
Tlf: (+45) 33 92 03 11