Spring til indhold

Gældende sanktioner

Nedenstående findes en oversigt over de gældende sanktioner, som Danmark er forpligtet til at håndhæve.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hviderusland/Belarus

 • Embargo på våben og relateret materiel
 • Eksportforbud på udstyr til intern undertrykkelse
 • Forbud mod udførelse af visse tjenesteydelser
 • Indrejserestriktioner
 • Indefrysning af økonomiske midler overfor visse personer/enheder

 

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Bosnien-Hercegovina

 • Indrejserestriktioner

 • Indefrysning af økonomiske midler over for visse personer/enheder

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Burma-Myanmar

 • Embargo på våben og relateret materiel
 • Eksportforbud på udstyr til intern undertrykkelse
 • Forbud mod udførelse af visse tjenesteydelser

 Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Congo, Den Demokratiske Republik

 • Embargo på våben og relateret materiel

 • Forbud mod udførelse af visse tjenesteydelser

 • Indefrysning af økonomiske midler over for visse personer/enheder

 • Indrejserestriktioner

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Link til FN's sikkerhedsråds sanktionskomité

Den Centralafrikanske Republik

 • Embargo på våben og relateret materiel
 • Forbud mod udførelse af visse tjenesteydelser

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Link til FN's sikkerhedsråds sanktionskomité     

Egypten

 • Indefrysning af økonomiske midler over for visse personer/enheder

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Eritrea

 • Embargo på våben og relateret materiel
 • Forbud mod udførelse af visse tjenesteydelser
 • Inspektionsregime
 • Indefrysning af økonomiske midler over for visse personer/enheder
 • Indrejserestriktioner

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Link til FN's sikkerhedsråds sanktionskomité

 

Guinea

 • Indrejserestriktioner

 • Indefrysning af økonomiske midler over for visse personer/enheder

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Guinea-Bissau

 • Indrejserestriktioner

 • Indefrysning af økonomiske midler over for visse personer/enheder

Klik her for at se EU's sanktionsliste

Link til FN's sikkerhedsråds sanktionskomité

Irak

 • Embargo på våben og relateret materiel

 • Restriktioner på handel med kulturobjekter

 • Indefrysning af finansielle midler samt restriktioner i økonomiske og finansielle forbindelser med Irak

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Link til FN's sikkerhedsråds sanktionskomité

Iran

Fra den 17. januar 2016 er en stor del af de atom-relaterede økonomiske og finansielle sanktioner mod Iran suspenderet. Du kan se EU's retsakter vedrørende suspension her:

Det drejer sig overordnet om bl.a. om sanktioner vedrørende bankaktiviteter, forsikring, shipping, finansiel støtte til handel med Iran, importrestriktioner på olie og gas fra Iran samt indefrysning og indrejseforbud i forhold til en række listede personer og selskaber. Du skal være opmærksom på, at der samtidig indføres visse nye tilladelsesordninger og at en række sanktioner fortsat er gældende, jf. nedenfor.

 

Følgende dele af Rådsafgørelse 413/2010 er suspenderet

 

Indrejserestriktioner

 • Indrejserestriktioner for 36 bestemte personer/enheder (FN’s liste) (art. 19(1)(a))
 • Indrejserestriktioner for 301 bestemte personer/enheder (EU’s liste) (art. 19(1)(b))

Indefrysning af midler og økonomiske ressourcer

 • Indefrysning af midler tilhørende 301 bestemte personer (FN’s liste) (art. 20(1)(b) og 20(2))
 • Indefrysning af midler tilhørende 36 bestemte personer (FN’s liste) (art. 20(1)(a) og 20(2))

Eksport- og importrestriktioner

 • Salg mv. af nukleart materiale mv. (art. 1(1)(a), (b) og (d)) (NB: se nedenfor om ny tilladelsesordning)
 • Dual-use-produkter (art. 1(1)(e)) (NB: Se nedenfor om de almindelige dual-use eksportkontrolregler)
 • Salg af visse andre produkter (og finansiering, uddannelse mv. i tilknytning hertil), der kræver tilladelse (art. 2)
 • Køb mv. af olie, petrokemiske produkter og naturgas (art. 3, 3a og 3e)
 • Salg mv. af nøgleudstyr og -teknologi til visse sektorer inden for olie, naturgas- og den petrokemiske sektor (art. 4 og 4a)
 • Køb, salg mv. af guld, ædelmetaller, diamanter til, fra eller på vegne af Irans regering m.v. (art. 4c)
 • Salg mv. af grafit, råmetaller eller halvfabrikata mv. (art. 4e) (NB: se nedenfor om ny tilladelsesordning)
 • Salg mv. af nøgleudstyr til skibe (art. 4g)
 • Salg mv. af visse former for software (art. 4i) (NB: se nedenfor om ny tilladelsesordning)

 

Restriktioner mod finansiering af visse virksomheder

 • Finansiering af visse virksomheder inden for nuklear teknologi
 • Ydelse af lån eller kreditter til virksomheder inden for visse sektorer i den iranske olie- og gasindustri (art. 6) samt den petrokemiske industri (art. 6a)

 

Restriktioner mod finansiel støtte til handelen

 • Tilsagn om at yde finansiel støtte til handelen med Iran (art. 8)

Bygning af olietankskibe

 • Bygning af nye olietankskibe til Iran (art. 8a)

Finanssektoren

 • Tilsagn om bistand mv. til den iranske regering (art. 9)
 • Forbud mod finansielle institutioners transaktioner med iranske banker mv. (art. 10)
 • Åbning af filialer af iranske banker i medlemsstaterne og åbning af filialer for medlemsstaterne finansielle institutioner i Iran (art. 11)
 • Levering af forsikringsydelser mv. til Irans regering mv. (art. 12)
 • Salg, køb mv. af offentlige, iranske obligationer (art. 13)

Andre restriktive foranstaltninger

 • Visse former for specialiseret uddannelse eller træning af iranske statsborgere (art. 21)

 

Sanktioner over for Iran, der fortsat er gældende

 

Samtidig med de nævnte suspensioner indføres der følgende nye eksport- og importrestriktioner, der erstatter visse suspenderede restriktioner:

 • Salg mv. af udstyr og teknologi til nukleare aktiviteter (omfattet af ”Nuclear Suppliers Group”-listen) skal undergå en ”case-by-case”-godkendelse af Sikkerhedsrådet (omhandlet i eksisterende art. 1(1)(a), ny art. 26c) (Erhvervsstyrelsen i Danmark)
 • Salg mv. af udstyr der kan bidrage til visse berigelses-relaterede aktiviteter mv. i strid med JCPOA kræver tilladelse fra national myndighed (Erhvervsstyrelsen i Danmark) (omhandlet i eksisterende art. 1(1), ny art. 26d)
 • Salg mv. af genstande mv. på ”Missile Technology Control regime”-listen mv. (omhandlet i eksisterende art. 1(1)(a), ny art. 26e) (Erhvervsstyrelsen i Danmark)
 • Salg af grafit, råmetaller eller halvfabrikata mv. kræver tilladelse fra national myndighed (eksisterende art. 4e, ny art. 26f) (Erhvervsstyrelsen i Danmark)
 • Salg mv. af visse former for software (eksisterende art. 4i, ny art. 26g) (Erhvervsstyrelsen i Danmark)

Følgende sanktioner er fortsat i kraft:

 • Våbenembargo samt forbud mod import og eksport m.v. af udstyr, der kan bruges til intern undertrykkelse (art. 1(1)(c)) (Justitsministeriet)
 • Inspektion af fragt til og fra Iran (art. 15) (SKAT)
 • Levering af teknisk service mv. til iranske fragtfly, hvis de transporterer visse produkter (art. 18)
 • Indrejseforbud over for en række personer/enheder, der ikke lempes, jf. ovenfor (Rigspolitiet)
 • Indefrysning af midler mv. samt forbud over for en række personer/enheder, der ikke lempes, jf. ovenfor. (Erhvervsstyrelsen)

De almindelige dual-use eksportkontrolregler gælder endvidere fortsat over for Iran. Se nærmere herom på Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.eksportkontrol.dk

 

Jugoslavien

 • Forbud mod at efterkomme visse krav relateret til FN Sikkerhedsrådsresolution 757 (1992) og relaterede resolutioner

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Kina

 • Embargo på levering af våben

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Libanon

 • Embargo på våben og relateret materiel

 • Forbud mod udførelse af visse tjenesteydelser

 • Indrejserestriktioner

 • Indefrysning af økonomiske midler over for visse personer/enheder

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Link FN's sikkerhedsråds sanktionskomité

Libyen

 • Embargo på våben og relateret materiel

 • Embargo på udstyr der kan anvendes til intern undertrykkelse

 • Forbud mod udførelse af visse tjenesteydelser

 • Informationskrav ifm. fragt til og fra Libyen

 • Indrejserestriktioner

 • Indefrysning af økonomiske midler over for visse personer/enheder

 • Forbud mod at efterkomme krav fra visse personer/enheder samt den libyske regering

 • Krav til årvågenhed ved handel med libyske enheder

 • Inspektion af og specifikke restriktioner på visse fartøjer mhp. at stoppe ulovlig olieeksport fra Libyen

 • Beskyttelse af økonomiske operatører imod krav påvirket af foranstaltninger taget i overensstemmelse med sikkerhedsråds resolution 883 (1993)

 • Forbyd mod at efterkomme krav relateret til kontrakter og transaktioner hvis udførelse er påvirket af foranstaltninger taget i overensstemmelse med sikkerhedsresolution 883 (1993) 

 

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Link til FN's sikkerhedsråds sanktionskomité

Mali

 • Indrejserestriktioner
 • Indefrysning af økonomiske midler over for visse personer eller enheder
 • Forbud mod at efterkomme krav fra visse personer eller enheder

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Moldova

Nordkorea

 
 • Våbenembargo og forbud mod visse relaterede serviceydelser

 • Forbud mod eksport og import af dual use produkter

 • forbud mod handel med guld, andre dyrebare metaller og diamanter

 • Restriktioner på finansielle services, handel med obligationer ect. ¨

 • Eksportforbud for luksusvarer

 • Forbud mod bevillinger til regeringen, finansiel assistance, koncesionelle lån og eksport støtte relateret til sprednings-sensitive eller andre forbudte aktiviteter  

 • Styrket monitorering af transaktioner vedrørende nordkoreanske kredit- og finansielle institutioner

 • Styrket monitorering af last til og fra Nord Korea og afslag på flyvetilladelse i visse tilfælde

 • Indrejserestriktioner

 • Restriktioner ang. undervisning og træning

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Link til FN's sikkerhedsrådssanktionskomité

Rusland

 

Se under 'Ukraine' ang. sanktioner i relation til Ruslands annektering af Krim

 • Embargo på våben og relateret materiel
 • Embargo på dual-use varer og tjenesteydelser tilsigtet militær brug eller militær modtager
 • Importforbud på våben og relateret materiel
 • Forbud mod visse tjenesteydelser (relateret til våben og lignende materiel, dual use varer og teknologi samt, dybvand, Arktis og skiferolie)
 • Eksportforbud på visse typer af udstyr til olieindustrien
 • Forbud mod anskaffelse fra Rusland af våben og relateret materiel
 • Restriktioner på udstedelse af og handel med visse obligationer, aktier og lignende finansielle instrumenter 
 • Forbud mod at efterkomme visse krav fra visse personer og enheder
 • Forbud mod at forsyne visse personer og enheder med dual-use varer og teknologi

 

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Somalia

 • Embargo på våben og relateret materiel

 • Forbud mod udførelse af visse tjenesteydelser

 • Inspektionsregime ifm. fragt til og fra Somalia

 • Indefrysning af økonomiske midler overfor visse personer/enheder

 • Indrejserestriktioner

 • Importforbud på trækul og visse relaterede tjenesteydelser

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Sudan

 • Embargo på våben og relateret materiel

 • Forbud mod udførelse af visse tjenesteydelser

 • Indrejserestriktioner

 • Indefrysning af økonomiske midler over for visse personer/enheder

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Link til FN's sikkerhedsråds sanktionskomité

 

Sydsudan

 • Embargo på våben og relateret materiel
 • Forbud mod udførelse af visse tjenesteydelser
 • Indrejserestriktioner
 • Indefrysning af økonomiske midler overfor visse personer/enheder

 

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Syrien

 • Restriktioner ang. eksport mv. af visse typer udstyr der kan anvendes til intern undertrykkelse

 • Forbud mod våbeneksport

 • Eksportforbud mv. af udstyr, teknologi og software til monitorering af telekommunikation og internettet

 • Importforbud mv. for råolie og petroleum produkter

 • Eksportforbud mv. for udstyr og teknologi til brug for olie- og gasindustrien

 • Eksportforbud mv. for nye syriske pengesedler og mønter

 • Forbud mod handel med guld or andre dyrebare metaller og diamanter

 • Eksportforbud mv. for luksusprodukter

 • Eksportforbud mv. for udstyr til brug for elværker

 • Forbud mod investeringer i olieindustrien og mod konstruktion af elværker

 • Indefrysninger

 • Forbud mod udstedelser af lån til Syrien i visse tilfælde

 • Restriktioner på finansiel støtte til handel

 • Forbud mod handel med Syriske statsobligationer

 • Restriktioner på finansielle ydelser

 • Forbud mod forsikrings- og genforsikringsydelser

 • Forbud mod at modtage syriske fragtfly mv.

 • Indrejserestriktioner 

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Tunesien

 • Indefrysning økonomiske midler over for visse personer/enheder

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Ukraine

 • Importforbud på varer fra Krim og Sevastopol
 • Forbud mod udførelse af visse tjenesteydelser
 • Forbud mod at efterkomme visse krav fra visse personer og enheder
 • Forbud mod at investere i fast ejendom i Krim og Sevastopol
 • Forbud mod at investere i enheder i Krim og Sevastopol
 • Embargo på visse varer og teknologi til brug i visse sektorer (transport, telekommunikation, energi, olie, gas og mineralressourcer)
 • Forbud modhavneanløb for visse skibe i Krim og Sevastopol
 • Indrejserestriktioner
 • Indefrysning af økonomiske midler overfor visse personer/enheder

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Venezuela

 • Forbud mod levering af visse tjenesteydelser (relateret til militært udstyr) til visse personer, enheder eller organer i Venezuela
 • Eksportforbud af udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, til visse personer, enheder eller organer i Venezuela
 • Eksportforbud af visse udstyr og teknologi eller software til personer, enheder eller organer i Venezuela
 • Indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af visse personer, enheder eller organer
 • Forbud mod at efterkomme krav fra visse personer, enheder eller organer
Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Yemen

 • Indrejserestriktioner
 • Indefrysning af økonomiske midler overfor visse personer/enheder
 • Forbud mod at efterkomme visse krav

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Zimbabwe

 • Embargo på våben og relateret materiel

 • Eksportforbud på udstyr til intern undertrykkelse

 • Forbud mod udførelse af visse tjenesteydelser

 • Indrejserestriktioner (suspenderet fsva. visse fysiske personer)

 • Indefrysning af økonomiske midler over for visse personer/enheder (suspenderet fsva. visse fysiske og juridiske personer og enheder)

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Sanktioner mod enkeltpersoner eller grupper

For så vidt angår Afghanistan

 • Embargo på salg, overdragelse, transport eller anden form for levering af våben, militært udstyr, militærteknisk bistand og træning

 • Indrejserestriktioner

 • Indefrysning af økonomiske midler over for visse personer/enheder

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Link til FN's sikkerhedsråds sanktionskomité

 

For så vidt angår AL Qaeda

 • Embargo på salg, overdragelse, transport eller anden form for levering af våben, militært udstyr, militærteknisk bistand og træning

 • Indrejserestriktioner

 • Indefrysning af økonomiske midler over for visse personer/enheder

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Link til FN's sikkerhedsråds sanktionskomité

 

Andre enkeltpersoner eller grupper

 • Embargo på salg, overdragelse, transport eller anden form for levering af våben, militært udstyr, militærteknisk bistand og træning

 • Indrejserestriktioner

 • Indefrysning af økonomiske midler over for visse personer/enheder

Klik her for at se EU's sanktionsoversigt

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind
Juridisk Tjeneste

Folkeretskontoret (JTK)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

 

E-mail: jtk@um.dk