Spring til indhold

Bilaterale frihandelsaftaler

EU-kommissionen forhandler på vegne af Danmark og EU’s øvrige 27 medlemsstater frihandelsaftaler mellem EU og lande uden for EU. EU’s bilaterale frihandelsaftaler supplerer de globale multilaterale frihandelsaftaler, som forhandles i Verdenshandelsorganisationen WTO.

Det primære formål med EU’s frihandelsaftaler er at forbedre adgangen til de vigtige markeder uden for EU for virksomheder i EU. Aftalerne medvirker også til at styrke de politiske relationer mellem landene, ligesom aftalerne bidrager til at styrke niveauet for bl.a. forbrugerbeskyttelse, arbejdstagerrettigheder og miljøbeskyttelse både i EU og i de lande, som EU indgår frihandelsaftaler med.
 
Den nye generation af EU’s frihandelsforhandlinger er i forhold til traditionelle  frihandelsaftaler meget omfattende. Frihandelsaftalerne inkluderer ikke blot afvikling af told, men også nedbringelse af ikke-toldmæssige barrierer inden for handel med varer og tjenesteydelser. Det kan f.eks. indebære, at EU og tredjelandet bliver enige om at benytte ensartede produktstandarder og/eller godkendelsesprocedurer.

Derudover omfatter EU’s frihandelsaftaler områder som forbedret adgang til at foretage direkte investeringer, beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, bedre adgang for udenlandske virksomheder til at deltage i offentlige udbud og bæredygtig udvikling.

Den første af den nye generation af EU-frihandelsaftaler blev indgået med Sydkorea og har været anvendt siden 2011. Tilsvarende omfattende frihandelsaftaler er færdigforhandlede og trådt midlertidigt i kraft med følgende lande: Colombia, Peru, Centralamerika (Costa Rica, El Salvador, Guatamala, Honduras, Nicaragua og Panama), Ukraine, Moldova og Georgien. Der er også forhandlet frihandelsaftaler på plads med Singapore, Canada og Vietnam, som dog endnu ikke er trådt i kraft. Dertil kommer, at EU i 2013 indledte vigtige frihandelsforhandlinger med USA og Japan, som sammen med EU tegner sig for ca. 50 % af den globale handel.

EU har i 2014 indledt forhandlinger med Kina om en investeringsaftale. Hensigten er, at denne aftale skal skabe øget markedsadgang for europæiske investorer i Kina, især på det store marked for offentlige tjenesteydelser. Investeringsaftalen skal desuden erstatte de investeringsbeskyttelsesaftaler, som 27 af EU’s 28 medlemslande har med Kina. EU har også indledt forhandlinger med flere andre lande, herunder Indien, Mercosur samt en række ASEAN-lande samt nabolande til EU.

KONTAKT

Kontoret for handelspolitik & udenrigsøkonomisk analyse (HPA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
 

E-mail: hpa@um.dk
Tlf: (+45) 33 92 08 21

 

 

FOR HENVENDELSER OM EKSPORTBISTAND, MARKEDSINFORMATION M.V. KONTAKT:
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

Hotline: (+45) 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk