Spring til indhold

Frihandelsaftaler med EU’s nabolande i øst og syd

Inden for rammerne af det Europæiske Naboskabsprogram har EU i 2014 forhandlet nye associeringsaftaler med Ukraine, Georgien og Moldova. Et væsentligt element i disse associeringsaftaler er såkaldte dybe og omfattende frihandelsaftaler (Deep and Comprehensive Free Trade Area, DCFTA). Disse frihandelsaftaler indebærer i realiteten fuld adgang til EU’s Indre Marked. De tre østeuropæiske lande gennemfører omfattende reformer som led i implementeringen af frihandelsaftalerne.

De dybe og omfattende frihandelsaftaler med Georgien og Moldova trådte midlertidigt i kraft d. 1. september 2014.For Ukraines vedkommende er ikrafttrædelsen blevet forsinket af krisen i det østlige Ukraine. Kommissionen, Ukraine og Rusland førte i 2015 forhandlinger, idet Rusland truede med at indføre yderligere sanktioner over for Ukraine, såfremt DCFTA trådte i kraft som planlagt d. 1. januar 2016. Det var ikke muligt at imødekomme Ruslands omfattende krav, der bl.a. ville have indebåret en genforhandling af DCFTA. EU-Ukraine DCFTA trådte midlertidigt i kraft d. 1. januar 2016.

Forhandlingerne om en omfattende frihandelsaftale med Armenien er sat i bero, fordi Armenien i 2014 valgte at blive medlem af den Eurasiske Økonomiske Union. Medlemskab af denne organisation er uforenelig med en DCFTA med EU.

Endvidere fører EU forhandlinger med Marokko og Tunesien om lignende omfattende frihandelsaftaler. På sigt forudses der også indledt forhandlinger med Egypten og Jordan. Men det vil forudsætte omfattende reformer, både økonomiske og politiske, i disse to lande.

Læs mere om forhandlingerne med Armenien

Læs mere om forhandlingerne med Egypten

Læs mere om forhandlingerne med Georgien

Læs mere om forhandlingerne med Jordan

Læs mere om forhandlingerne med Marokko

Læs mere om forhandlingerne med Moldova

Læs mere om forhandlingerne med Tunesien

Læs mere om frihandelsaftalen med Ukraine

Læs her, hvordan du kan få udarbejdet en toldanalyse af din virksomheds muligheder for at drage nytte af frihandelsaftalerne