Spring til indhold

Frihandelsforhandlinger mellem EU og ASEAN-landene

De sydøstasiatiske lande i Association of South East Asian Nations (ASEAN) er samlet set EU’s tredjestørste handelspartner udenfor Europa. EU forhandler aktivt med flere af ASEAN’s medlemslande.

Forhandlinger om frihandelsaftaler med de sydøstasiatiske lande i ASEAN har stor interesse for EU, og parterne har som endemål at blive enige om en samlet, regional aftale. I mellemtiden forhandler EU særskilt med flere ASEAN-lande. Den danske regering støtter EU’s forhandlinger og arbejder løbende for at danske interesser får en vigtig plads i aftalerne.

Singapore

Forhandlinger med Singapore blev påbegyndt i 2010 og er afsluttet oktober 2014. Der mangler blot de sidste godkendelsesprocedurer, før frihandelsaftalen kan træde i kraft. Imidlertid har Kommissionen i juni 2015 anmodet EU-domstolen om at afgive en udtalelse om, hvorvidt aftalen skal indgås som en blandet aftale, dvs. at medlemslandene også skal tiltræde aftalen, eller som en ren EU-aftale. Dette skyldes, at Kommissionen og medlemslandene er uenige om, hvorvidt der udover de områder, som er ren EU-kompetence, også er enkelte emner indenfor især visse tjenesteydelser og investeringer, som fortsat er national kompetence. Når Domstolens afgørelse foreligger (formentlig i løbet af 2017), vil aftalen kunne underskrives og finde anvendelse på foreløbig basis.

Læs mere om aftalen med Singapore

Indonesien

Forhandlingerne indledtes medio 2016.

Læs mere om forhandlingerne med Indonesien

Malaysia

Forhandlingerne med Malaysia blev påbegyndt i 2010 men er p.t. i bero på efter ønske fra Malaysia.

Læs mere om forhandlingerne med Malaysia

Filippinerne

Forhandlingerne med Filippinerne indledtes i 2015.

Læs mere om forhandlingerne med Filippinerne

Vietnam

Forhandlingerne med Vietnam blev påbegyndt i 2012 og afsluttedes i 2015. Aftaleteksten ventes forelagt EU’s ministerråd og Europa-Parlamentet i løbet af 2017 med sigte på ikrafttrædelse i 2018.

Læs mere om forhandlingerne med Vietnam

Thailand

Forhandlingerne med Thailand blev påbegyndt i 2013 men er p.t. i bero.

Læs mere om forhandlingerne med Thailand

 

Læs her, hvordan du kan få udarbejdet en toldanalyse af din virksomheds muligheder for at drage nytte af frihandelsaftalerne

Kontakt

Kontoret for handelspolitik & udenrigsøkonomisk analyse (HPA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

 

E-mail: hpa@um.dk
Tlf: (+45) 33 92 14 35