Spring til indhold

Frihandelsforhandlinger mellem EU og Canada

EU og Canada indledte forhandlinger om en frihandelsaftale i 2009. Der blev i oktober 2013 indgået en politisk aftale om hovedelementerne af en frihandelsaftale. Den endelige aftale forventes vedtaget inden udgangen af 2015.

""

Beregninger foretaget for Udenrigsministeriet af Copenhagen Economics har vist, at en ambitiøs frihandelsaftale mellem EU og Canada har et potentiale til at løfte dansk eksport til Canada med op imod 32 % svarende til 3 mia. kroner årligt.

Læs mere om frihandelsaftalen med Canada

Læs her, hvordan du kan få udarbejdet en toldanalyse af din virksomheds muligheder for at drage nytte af frihandelsaftalerne

Kontakt

Kontoret for handelspolitik & udenrigsøkonomisk analyse (HPA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

 

E-mail: hpa@um.dk
Tlf: (+45) 33 92 14 35