Spring til indhold

Frihandelsforhandlinger mellem EU og Chile

EU undersøger muligheden for at indlede forhandlinger med Chile om en ny, moderniseret frihandelsaftale.

EU og Chile konkluderede i 2002 forhandlinger om en associeringsaftale om tættere politisk og økonomisk samarbejde, herunder en frihandelsaftale, som trådte i kraft i februar 2003. Frihandelsaftalen har medført en signifikant stigning i handlen med varer og tjenesteydelser mellem EU og Chile. Den bilaterale handel med varer er mere end fordoblet fra € 7.7 mia. i 2003 til € 16.6 mia. i 2015.

I april 2015 under det 6. møde i EU-Chile Association Council blev det besluttet at undersøge merværdien af en eventuel modernisering af frihandelsaftalen. EU og Chile undersøger nu muligheden for at modernisere frihandelsaftalen for at sikre, at den omfatter alle relevante aspekter af handels- og investeringssamarbejdet.