Spring til indhold

Frihandelsforhandlinger mellem EU og Japan

Indgåelse af en ambitiøs frihandelsaftale med Japan prioriteres højt af Danmark. EU og Japan stiler efter at afslutte forhandlingerne i løbet af 2016.

Beregninger foretaget for Udenrigsministeriet af konsulentvirksomheden Copenhagen Economics i 2013 har vist, at en ambitiøs frihandelsaftale mellem EU og Japan har større potentiale for dansk eksport end en TTIP-aftale med USA.

En ambitiøs aftale vurderes at kunne medføre et løft i dansk eksport til Japan med op imod 70 %, svarende til ca. 18 mia. kroner årligt. Navnlig landbrugs- og fødevareerhvervet samt lægemiddelindustrien har meget stærke interesser i forbedret adgang til det japanske marked.

Forhandlingerne om denne frihandelsaftale blev indledt i marts 2013. Både EU og Japan håber at kunne afslutte forhandlingerne i løbet af 2016, men der udestår fortsat vanskelige forhandlinger. Fra dansk side presses der på for at sikre snarlig enighed om en ambitiøs aftale.

Læs mere om forhandlingerne med Japan

Læs her, hvordan du kan få udarbejdet en toldanalyse af din virksomheds muligheder for at drage nytte af frihandelsaftalerne

Kontakt

Kontoret for handelspolitik & udenrigsøkonomisk analyse (HPA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

 

E-mail: hpa@um.dk
Tlf: (+45) 33 92 14 35