Spring til indhold

Frihandelsforhandlinger mellem EU og Mercosur

EU påbegyndte i 2000 forhandlinger med Mercosur (Argentina, Brasilien, Paraguay og Uruguay) om en frihandelsaftale. Forhandlingerne blev sat i bero i 2004, men blev genoptaget med fornyet momentum i 2010. Forhandlingerne er baseret på en region-til-region tilgang.

Det er ambitionen, at aftalen skal have en omfattende dækning, idet den ikke blot skal omfatte varer, men også tjenesteydelser, investeringer, offentlige indkøb, bæredygtig udvikling, immaterielle rettigheder og geografiske betegnelser.

Mercosur udgør et marked på 250 mio. forbrugere og har som region verdens 5. højeste BNP. En frihandelsaftale med Mercosur vil kunne give europæiske virksomheder fordelagtig adgang til et stort og vigtigt marked.

Mercosur er allerede en vigtig handelspartner for Danmark og EU. EU’s vareeksport til Mercosur udgjorde i 2015 €46 mia., mens eksporten af tjenesteydelser udgjorde €20 mia. i 2014. Modsat udgjorde EU i 2013 Mercosurs største eksportmarked med en samlet eksport til EU på €44 mia. En bilateral frihandelsaftale mellem EU og Mercosur forventes at få positive samfunds- og erhvervsøkonomiske konsekvenser i form af bl.a. øget eksport og øget vækst.

Læs mere om forhandlingerne med Mercosur

Læs her, hvordan du kan få udarbejdet en toldanalyse af din virksomheds muligheder for at drage nytte af frihandelsaftalerne

Kontakt

Kontoret for handelspolitik & udenrigsøkonomisk analyse (HPA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

 

E-mail: hpa@um.dk
Tlf: (+45) 33 92 14 35