Spring til indhold

Frihandelsforhandlinger mellem EU og Mexico

EU indledte i maj 2016 forhandlinger med Mexico om ”modernisering” af den eksisterende frihandelsaftale. Forhandlingerne sigter mod et ambitiøst resultat med positive konsekvenser for samhandel, vækst og investeringer. 

EU og Mexico indgik i 1997 en aftale om økonomisk partnerskab, politisk dialog og samarbejde (den ”Globale Aftale”). Den Globale Aftale indeholder en frihandelsaftale, som trådte i kraft for henholdsvis varer i 2000 og tjenesteydelser i 2001. I 2008 fik Mexico status af strategisk partner for EU, og under EU-Latinamerika topmødet i 2013 blev EU og Mexico enige om at se nærmere på potentialet i at modernisere samarbejdet. Baseret på et fælles positionspapir genbekræftede parterne ønsket om at modernisere den Globale Aftale, herunder frihandelsaftalen, i forbindelse med EU-Mexico topmødet i juni 2015. Formålet er at tilpasse samarbejdet i lyset af udviklingen i det bilaterale forhold og nye globale politiske og økonomiske udfordringer.

En modernisering af frihandelsaftalen har til formål at øge handlen og investeringerne mellem EU og Mexico. Forhandlingerne ventes at medføre yderligere liberalisering af handlen med varer og tjenesteydelser samt udvide adgang til offentlige udbud og reducere ikke-toldmæssige handelshindringer mv. Der sigtes mod, at den moderniserede aftale i endnu højere grad vil understøtte social og miljømæssig bæredygtig udvikling samt andre tværgående hensyn.

Mexico er EU’s tredje største handelspartner efter USA og Kina. EU’s vareeksport til Mexico udgjorde i 2015 €33,7 mia., mens eksporten af tjenesteydelser udgjorde knap €8 mia. i 2014. Modsat udgjorde EU i 2015 Mexicos andet største eksportmarked med en samlet vareeksport til EU på €19.3 mia. En modernisering af frihandelsaftalen mellem EU og Mexico forventes at få positive samfunds- og erhvervsøkonomiske konsekvenser i form af bl.a. øget eksport og øget vækst.

KONTAKT

Kontoret for handelspolitik & udenrigsøkonomisk analyse (HPA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
 

E-mail: hpa@um.dk
Tlf: (+45) 33 92 08 21

 

 

FOR HENVENDELSER OM EKSPORTBISTAND, MARKEDSINFORMATION M.V. KONTAKT:
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

Hotline: (+45) 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk