Spring til indhold

Frihandelsaftale mellem EU og Sydkorea

EU indgik i 2010 en omfattende frihandelsaftale med Sydkorea. Aftalen trådte i kraft 1. juli 2011. Det er EU’s første såkaldte 2. generations frihandelsaftale.

Frihandelsaftalen med Sydkorea er blandt de mest ambitiøse frihandelsaftaler, som EU har forhandlet sig frem til.

Aftalen indebar en afvikling af told for de fleste varekategorier allerede ved ikrafttræden i 2011. I løbet af en overgangsperiode frem til 1. juli 2016 fjernedes stort set alle resterende toldtariffer, med undtagelse af told for nogle få landbrugsprodukter. Frihandelsaftalen med Sydkorea indebærer også, at en bred vifte af ikke-toldmæssige barrierer er blevet fjernet. Aftalen har skabt væsentlige nye muligheder i form af bl.a. forbedret gensidig markedsadgang for tjenesteydelser og direkte investeringer.

Danmark har traditionelt klaret sig relativt godt på det sydkoreanske marked, også sammenlignet med et andet vigtigt fjernøstligt marked som det japanske. Siden ikrafttrædelsen af frihandelsaftalen mellem EU og Sydkorea i 2011 er Danmarks eksport steget yderligere (vareeksporten til Sydkorea udgjorde 3,9 mia. kr. i 2001 og voksede til 5,2 mia. kr. i 2014).

Der er dog fortsat et større antal danske virksomheder, der eksporterer til Sydkorea, men som ikke benytter sig af EU-Sydkorea frihandelsaftalen.

KONTAKT

Kontoret for handelspolitik & udenrigsøkonomisk analyse (HPA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
 

E-mail: hpa@um.dk
Tlf: (+45) 33 92 08 21

 

 

FOR HENVENDELSER OM EKSPORTBISTAND, MARKEDSINFORMATION M.V. KONTAKT:
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

Hotline: (+45) 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk