Spring til indhold

Frihandelsforhandlinger mellem EU og USA (TTIP)

Efter mange års tilløb annoncerede EU og USA i 2013, at man påbegyndte forhandlinger om verdens hidtil mest ambitiøse bilaterale frihandelsaftale. Forhandlingerne har fået navnet TTIP (Transatlantic Trade & Investment Partnership). En ambitiøs TTIP-aftale kan medvirke til at styrke væksten på begge sider at Atlanten, ligesom forhandlingerne har en stærk politisk og strategisk dimension i en tid, hvor Vesten er udfordret af nye økonomiske magtcentre.

""

Forud for lanceringen af frihandelsforhandlingerne har der været foretaget et større arbejde med at identificere de vigtigste fælles prioriteter for frihandelsforhandlingerne. Forhandlingerne forventes tidligst at kunne være afsluttet i 2016. 

Fra både dansk og europæisk side lægges der stor vægt på forhandlingerne. En bred frihandelsaftale over Atlanten vil både give en række økonomiske fordele for forbrugere, lønmodtagere og virksomheder, men også yderligere styrke de traditionelt stærke bånd mellem Europa og USA. Derudover vil en aftale kunne medvirke til at sætte standarderne for fremtidens handel. 

I en tid, hvor nye økonomiske centre buldrer frem, vil frihandelsaftalen bidrage til at holde EU og USA på omdrejningshøjde med den globale økonomiske udvikling.

Beregninger foretaget for Udenrigsministeriet af Copenhagen Economics har vist, at en ambitiøs frihandelsaftale mellem EU og USA har et potentiale til at løfte dansk eksport til USA med op imod 14 %, svarende til ca. 14 mia. kroner årligt.

En lang række brancher vil få glæde af en frihandelsaftale med USA. Et eksempel på en sektor, der står til at vinde på en ambitiøs frihandelsaftale, er lægemiddelindustrien.

Analysen viser også, at lønmodtagere vil opleve en stigning i reallønnen. De seneste konsekvensberegninger for Kommissionen bekræfter de positive udsigter for Danmark.

Der har i løbet af 2016 været vigtige fremskridt i forhandlingerne mellem EU og USA. Bl.a. er man nået langt i forhold til reguleringsmæssigt samarbejde, som er et område, hvor der ventes betydelige økonomiske gevinster. EU’s tekstforslag om reguleringsmæssigt samarbejde kan findes her

Læs meget mere om TTIP på EU-Kommissionens hjemmeside her.
 

Læs de offentliggjorte forhandlingsdirektiver fra medlemsstaterne til Kommissionen for TTIP

Læs her, hvordan du kan få udarbejdet en toldanalyse af din virksomheds muligheder for at drage nytte af frihandelsaftalerne

KONTAKT

Kontoret for handelspolitik & udenrigsøkonomisk analyse (HPA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
 

E-mail: hpa@um.dk
Tlf: (+45) 33 92 08 21

 

 

FOR HENVENDELSER OM EKSPORTBISTAND, MARKEDSINFORMATION M.V. KONTAKT:
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

Hotline: (+45) 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk

Kontakt

Kontoret for handelspolitik & udenrigsøkonomisk analyse (HPA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

 

E-mail: hpa@um.dk
Tlf: (+45) 33 92 14 35