Spring til indhold

Ofte stillede spørgsmål om frihandelsforhandlinger mellem EU og USA

Få her svar på ofte stillede spørgsmål om en EU/USA-frihandelsaftale.

Hvad er de økonomiske effekter af en frihandelsaftale?
Der handles dagligt varer og tjenesteydelser for en værdi af ca. 15 mia. kroner mellem EU og USA. Ca. 5 mio. jobs i EU understøttes på den ene eller anden måde af handel med USA. Selv små forbedringer af rammevilkårene for EU’s og USA's samhandel vil derfor have store gavnlige effekter for økonomien.

Kommissionen har fået udarbejdet en analyse af de ventede effekter for hele EU. Analysen peger på, at en ambitiøs frihandelsaftale vil kunne løfte EU’s økonomi med op mod ½ procent og løfte EU’s eksport til USA med op mod 28 %.

USA udgjorde med en dansk eksport på ca. 100 mia. kroner i 2013 det tredjevigtigste eksportmarked for Danmark.

Udenrigsministeriet har af konsulenthuset ’Copenhagen Economics’ fået udarbejdet en analyse af de ventede effekter for dansk økonomi. Analysen peger på, at en frihandelsaftale vil kunne give et løft i dansk økonomi på 0,3 procent og en forøgelse af dansk eksport til USA på op i mod 14 mia. kr. 

Hvad er de beskæftigelsesmæssige effekter?
Knap 700.000 danske arbejdspladser er direkte eller indirekte relateret til dansk eksport. Frihandel generelt er derfor en vigtig forudsætning for beskæftigelsen i Danmark og for fremtidssikringen af dansk økonomi. 

Som tommelfingerregel gælder, at ét eksportjob i Danmark understøttes per 1,2 -2 mio. kroner i eksport. Med et forventet løft i dansk eksport til USA på op mod 14 mia. kr. ventes en frihandelsaftale at have en vigtig beskæftigelsesmæssig effekt i form af nye arbejdspladser i de mest konkurrencedygtige dele af de danske eksportrelaterede erhverv.

Hvad er fordelene for den enkelte lønmodtager?
Mere frihandel fører generelt til mere vækst i de mest produktive, eksportrelaterede erhverv og til et fald i forbrugerpriserne for de produkter, som udsættes for en øget international konkurrence. Begge forhold påvirker reallønnen positivt for den enkelte lønmodtager.

En frihandelsaftale med USA kan ifølge analysen fra Copenhagen Economics i det ambitiøse scenario bidrage til at løfte reallønnen i Danmark med op mod ½ procent. Den positive effekt på reallønnen forventes at være den samme for højt og lavt uddannede lønmodtagere.

I analysen udarbejdet for Kommissionen peges der på, at en frihandelsaftale vil kunne give en øget disponibel indkomst for en husstand i EU bestående af to voksne og to børn på 4000 kr. om året.

Hvad er konsekvenserne for dansk regulering af arbejdsmarkedsområdet?

En frihandelsaftale med USA har ikke konsekvenser for den nationale regulering af arbejdsmarkedsområdet. En aftale vil indeholde bestemmelser om, at medlemslandenes ret til at fastlægge national udlændinge- og arbejdsmarkedsregulering respekteres. Det er fast praksis i alle EU’s frihandelsaftaler.

Kan en frihandelsaftale bidrage til at fremme arbejdstagerrettigheder?
Det indgår som en fast EU-målsætning, at frihandelsaftaler også skal bidrage til at fremme bæredygtig udvikling. En meget væsentlig del af det vedrører det internationale samarbejde i FN’s arbejdsorganisation (ILO) om at forbedre arbejdsvilkår og faglige rettigheder.

EU arbejder derfor også for, at en frihandelsaftale med USA fører til et tættere samarbejde om effektiv implementering og fremme af bl.a. ILO’s kernekonventioner.

Hvad er konsekvenserne af en aftale for de høje danske standarder for bl.a. miljø, sundhed og forbrugerbeskyttelse?
En frihandelsaftale ændrer ikke ved de høje danske beskyttelsesstandarder på områder som bl.a. miljø, fødevarer, sundhed, arbejdstagerrettigheder og forbrugerbeskyttelse.

Det fremgår af de forhandlingsdirektiver, som EU-medlemslandene har givet Kommissionen, at handlen mellem EU og USA ikke må søges fremmet på bekostning af beskyttelsesniveauet, og at retten til at regulere består uændret. 

Udenrigsministeriet, juni 2016.

Kontakt

Kontoret for handelspolitik & udenrigsøkonomisk analyse (HPA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

 

E-mail: hpa@um.dk
Tlf: (+45) 33 92 14 35