Spring til indhold

Danmark i Europarådet

Danmark var blandt de 10 stiftende medlemmer af Europarådet i 1949. Danmark deltager aktivt i Europarådets arbejde. Vi hører blandt de progressive lande i fremme af demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet i Europa. Vi lægger vægt på at sikre, at danske værdier og interesser tilgodeses i organisationens arbejde.

Danmark støtter Europarådets arbejde og de grundlæggende principper. Vi er aktive, både når det gælder regelfastsættelse (”standard setting”), overvågning af reglernes overholdelse (”monitoring”) og Europarådets bistand til kapacitetsopbygning (”capacity building”) i Europas unge demokratier.

Den danske udenrigsminister er medlem af Ministerkomitéen, som mødes på ministerniveau ved årlige møder. I det daglige arbejde – blandt andet ved de ugentlige møder i Stedfortræderkomitéen og de underliggende arbejdsgrupper – repræsenteres Danmark af den Faste Repræsentation i Strasbourg.

Danmark har tiltrådt de fleste af Europarådets konventioner og såkaldte ”partial agreements”. Der er vedtaget ca. 200 konventioner inden for Europarådets rammer. En hovedprioritet er at sikre, at de vedtagne regler bliver overholdt. Danmark støtter derfor, at de mekanismer, der er etableret til overvågning heraf, fungerer effektivt og troværdigt. 

I kraft af Europarådets værdisæt og særlige ekspertise udgøres en væsentlig del af Europarådets arbejde af bistand til kapacitetsopbygning i Europas unge demokratier, bl.a. Ukraine og Georgien. Formålet hermed er at støtte udvikling af demokrati og retsstatsprincippet i overensstemmelse med Europarådets principper.

Fra dansk side har vi i 2014 ydet et bidrag på ca. 1,7 mio. EUR til Europarådets arbejde i Ukraine og Georgien. 

Bidraget til Ukraine går til to indsatser gennem Europarådet, hvoraf den ene har til formål at sikre effektiv efterforskning af vold og drab under demonstrationerne, der fandt sted november 2013-februar 2014, og den anden har til formål at sikre befolkningens inddragelse i reformprocessen.

Bidraget til Georgien sigter mod at sikre uafhængigheden og effektiviteten i det georgiske retssystem.

Hvert år debatteres Danmarks rolle i Europarådet i Folketinget på baggrund af en skriftlig redegørelse herom fra Regeringen.