Spring til indhold

Danmark i FN

Danmark er et af 51 lande, der indgik i FN allerede fra FN-pagtens ikrafttrædelse den 24. oktober 1945. Danmark deltager stadig aktivt i FN's arbejde. Vi er med til at sikre, at danske synspunkter, værdier og interesser varetages – både omkring forhandlingsbordet og i FN’s daglige arbejde verden rundt.

Danmark ønsker et FN, der har midlerne til og mulighederne for at håndtere verdens problemer effektivt. Det er derfor også en dansk prioritet at støtte reformer i FN, der kan sikre den rette prioritering af indsatser og ressourcer med fokus på de områder, hvor FN kan gøre en forskel. Dette gælder særligt indsatsen for opretholdelse af fred og sikkerhed; støtte til genopbygning i kølvandet på konfliktsituationer; normsætning ved formulering af internationale spilleregler, ikke mindst inden for folkeret og menneskerettigheder, og overholdelse af disse; samt fastsættelse af dagsordenen for en bæredygtig global udvikling.

Kendetegnende for den danske FN-politik er en stærk tiltro til forpligtende internationalt samarbejde og investering i langsigtede multilaterale aftaler karakteriseret af høj legitimitet og bæredygtighed. Kollektiv handling er nødvendig for at bekæmpe globale udfordringer som fattigdom, fred og stabilitet, samt klimaændringer. FN-systemet er uerstattelig i denne sammenhæng med dets unikke autoritet og legitimitet.

Den danske FN-politik drøftes løbende i Folketinget. I den seneste folketingsvedtagelse af 15. januar 2008 opfordrer Folketinget regeringen til at arbejde for en styrket international indsats, særlig gennem: 

  • Øget bistand fra donorlande, der endnu ikke opfylder FN's målsætning om at yde 0,7 pct. af BNI i udviklingsbistand, som er forudsætning for, at udviklingslandene kan leve op til deres ansvar for at realisere målene.
  • Særligt fokus på Afrika, hvor opfyldelsen af målene især halter bagefter.
  • Øget opmærksomhed omkring klima- og miljøforandringer i udviklingslandene, som rammer de fattigste mennesker hårdt.
  • Særligt fokus på ligestilling som et væsentligt bidrag til at opnå 2015-målene.
  • At samarbejde med lande, der som Danmark ønsker en forstærket indsats for at målene nås, herunder ved en effektiv arbejdsdeling mellem donorerne.

En mere detaljeret gennemgang af Danmarks prioriteter fremgår af prioritetspapiret for FN’s 71. Generalforsamling.

FN’s 71. Generalforsamling 2016 – Danmarks prioriteter

Fælles brev fra de nordiske lande til FN’s 9. Generalsekretær, António Guterres

Danmarks mission ved FN i New York

Danmarks mission ved FN i Geneve

Danmarks FN repræsentation i Wien