Spring til indhold

Det nordiske samarbejde

Det nordiske samarbejde er et regionalt samarbejde, der hviler på en geografisk, historisk og kulturel samhørighed mellem de fem nordiske lande: Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Historisk er det nordiske samarbejde startet som et mellemfolkeligt samarbejde på græsrodsniveau, hvor bl.a. foreningen Norden har skabt et fundament for samarbejde og samhørighed i Norden.

Det nordiske samarbejde foregår i henholdsvis en formel og en uformel kreds. I begge kredse finder samarbejdet sted både på ministerniveau, blandt parlamentarikere og på embedsmandsniveau.

Det formelle nordiske samarbejde

Det formelle nordiske samarbejde foregår dels inden for rammerne af Nordisk Råd, som er parlamentarikernes samarbejdsforum, dels i Nordisk Ministerråd, hvor regeringerne samarbejder.

 Læs mere om det formelle nordiske samarbejde

Det uformelle nordiske samarbejde

Det uformelle nordiske samarbejde vedrører først og fremmest det samarbejde, der finder sted på det udenrigspolitiske, forsvarspolitiske og bistandspolitiske område.

Læs mere om det uformelle nordiske samarbejde

Det nordisk-baltiske samarbejde

De baltiske lande er i de senere år blevet knyttet tættere til såvel det formelle som uformelle nordiske samarbejde. Inden for det uformelle samarbejde har der udviklet sig en praksis, hvor bl.a. de nordiske stats- og udenrigsministre årligt mødes med deres baltiske kollegaer for at drøfte spørgsmål af interesse for regionen.

Læs mere om det nordisk-baltiske samarbejde

 

Kontakt

Kontoret for EU-Koordination og Nordisk Samarbejde (EKN)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

 

E-mail: ekn@um.dk