Spring til indhold

Det nordisk-baltiske samarbejde

Der er et tæt uformelt udenrigspolitisk samarbejde mellem de nordiske og de baltiske lande: det såkaldte NB8-samarbejde.

 

De nordiske og baltiske udenrigsministre mødes en gang årligt. Derudover er der en række uformelle møder mellem ressortministre, herunder forsvarsministre.

I forbindelse med rådsmøder i EU mødes de 6 nordiske/baltiske udenrigsministre uformelt forud for møderne bl.a. med henblik på at gøre hinanden bekendt med individuelle holdninger til mødernes dagsorden.

Endelig har der i de senere år udviklet sig den praksis, at de nordiske statsministre indbyder de baltiske statsministre til et uformeldt møde i forbindelse med Nordiske Råds årlige session.

På baltisk initiativ blev der i juni 2010 nedsat en nordisk-baltisk vismandsgruppe, der skulle evaluere det nordisk-baltiske (NB8) udenrigspolitiske samarbejde.

Fra nordisk side blev den tidl. danske forsvarsminister Søren Gade udpeget, mens de baltiske lande udpegede Letlands tidl. stats- og udenrigsminister Valdis Birkavs.

De to vismænd besøgte henover sommeren de nordiske og baltiske hovedstæder, hvor de mødtes med ministre, højtstående embedsmænd, parlamentarikere, forskere og repræsentanter for tænketanke.

Gade/Birkavs-rapporten blev modtaget meget positivt af alle udenrigsministre i forbindelse med præsentationen den 27. august 2010.

Danmark havde i 2015 formandskabet for det nordisk-baltiske samarbejde i NB8 og satte fokus på bl.a. regional sikkerhed, Ukraine/Rusland, EU's Østlige Partnerskab, energisikkerhed samt en nordisk-baltisk og europæisk indsats i forhold til russisk propaganda og misinformation.

Her kan du læse mere om det danske formandskab for Nordisk Ministerråd såvel som for NB8 og N5 i 2015.

Læs mere om formandskabet her.


 

Kontakt

Kontoret for EU-Koordination og Nordisk Samarbejde (EKN)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

 

E-mail: ekn@um.dk