Spring til indhold

Det uformelle nordiske samarbejde

Formandskabet for det nordiske udenrigspolitiske samarbejde varetages på skift mellem de fem nordiske lande for et år af gangen. Danmark har senest haft formandskabet i 2015. Der gennemføres sædvanligvis tre nordiske udenrigsministermøder om året.

Derudover er der et uformelt samarbejde blandt fagministrene på enkelte områder, hvor der ikke eksisterer et ministerråd. Eksempelvis mødes integrationsministrene og drøfter emner som flygtninge og indvandrere mv., hvor en erfaringsudveksling er nyttig.

Siden slutningen af 1950’erne har der udviklet sig et omfattende uformelt praktisk samarbejde mellem de nordiske landes ambassader og repræsentationer i udlandet. Dette betyder bl.a., at danske statsborgere kan søge bistand hos andre nordiske landes repræsentationer i det tilfælde, at Danmark ikke er repræsenteret i det pågældende land.

Herudover er det fælles nordiske ambassadekompleks i Berlin og det Nordiske Hus i Yangon gode eksempler på det nære samarbejde.

 

Kontakt

Kontoret for EU-koordination og Nordisk Samarbejde (EKN)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

 

E-mail: ekn@um.dk