Spring til indhold

Internationale missioner og operationer

Danmark skal være en aktiv og loyal partner i det multilaterale samarbejde og tage medansvar for håndteringen af globale sikkerhedsudfordringer. Det er en vigtig prioritet i dansk udenrigspolitik, at Danmark skal kunne levere troværdige bidrag til internationale operationer. Danmark bidrager derfor til en lang række konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende og humanitære missioner rundt omkring i verden.

Danmarks internationale engagement er bredspekteret og omfatter bl.a. udsendelse af militære bidrag, politi og civile eksperter, herunder humanitære nødhjælpsarbejdere.

De seneste år har Danmark forøget kapaciteten til at deltage i både civile og militære missioner. Såvel det nuværende forsvarsforlig (2013-17) som regeringens arbejdsprogram (Danmark 2020) fremhæver målsætningen om, at Danmark skal kunne udsende militære kapaciteter.

Hertil kommer civile danskere, som bl.a. udsendes gennem Det Internationale Humanitære Beredskab (IHB), Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen.

Den danske indsats foregår inden for rammerne af EU, FN, NATO og OSCE, samt i mindre omfang internationale koalitioner som f.eks. Temporary International Presence Hebron (TIPH), den civile observatørmission i Hebron.

Kontakt

Stabiliserings- og Sikkerhedspolitik (SSP)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

 

E-mail: ssp@um.dk
Tlf: (+45) 33920646