Spring til indhold

Det danske bidrag til kampen mod ISIL

FN’s Sikkerhedsråd har slået fast, at terrorbevægelsen ISIL udgør en global trussel mod international fred og sikkerhed. ISIL’s angreb har vist, at organisationen også udgør en trussel for dansk sikkerhed. Danmark har siden efteråret 2014 deltaget i den internationale koalition til bekæmpelse af ISIL. Det samlede danske bidrag består af både et militært bidrag samt markante civile bidrag. De militære bidrag beskrives nederst på siden.

01. februar 2017
Danmarks militære bidrag til kampen mod ISIL er pr. 1. februar 2017

Terrorbevægelsen ISIL (Islamisk Stat i Irak og Levanten) har udsat civilbefolkningerne i Irak og Syrien for systematiske overgreb og sendt hundredtusindvis af mennesker på flugt, hvilket har bidraget til at true den internationale og regionale stabilitet. Samtidig udgør ISIL, igennem rekruttering af vestlige statsborgere og terrorangreb uden for Irak og Syrien, en direkte trussel mod det internationale samfund og lande som Danmark.
Den internationale koalition til bekæmpelse af ISIL består af over 60 lande og indledte sin kampagne mod ISIL i efteråret 2014. Koalitionen har bidraget markant til at svække ISIL’s fremgang og mobilitet i Irak og Syrien. Der udestår dog fortsat en betydelig opgave før ISIL er nedkæmpet og stabilisering i Syrien og Irak er genoprettet.

Det folkeretlige grundlag for det militære bidrag er et samtykke fra Irak og retten til kollektivt selvforsvar af Irak mod ISIL i medfør af FN-pagtens artikel 51.

Du kan læse mere om de danske bidrag i de respektive folketingsbeslutninger, herunder folketingsbeslutning B 123 af 2. oktober 2014, B 8 af 10. november 2015 samt B 108 af 19. april 2016.

Indsatsen mod ISIL kan følges på theglobalcoalition.org

Indsatsen kan også følges på twitter (@coalition / @CJTFOIR)

Beskrivelse af bidrag
Et styrkebidrag indeholdende specialoperationsstyrker, som indledningsvist indsættes til kapacitetsopbygning i Irak og grænseområdet i Syrien, hvilket vil omfatte træning, rådgivning og støtte af udvalgte irakiske styrker. Styrkebidraget omfatter op til cirka 60 personer.

Et kapacitetsopbygningsbidrag, som gennemfører kapacitetsopbygning i form af rådgivning, træning og uddannelse af irakiske styrker på Al Asad luftbasen i det vestlige Irak. Det samlede bidrag omfatter op til cirka 150 personer.

Et radarbidrag, som yder luftrumsovervågning til støtte for koalitionens luftoperationer. Bidraget består af en mobil radar placeret på Al Asad luftbasen og op til cirka 30 personer, herunder operatører udsendt til Al Dhafra luftbasen i De Forenede Arabiske Emirater.

Et stabsbidrag, som bidrager til planlægning og gennemførelse af de militære operationer i Irak. Det samlede bidrag på op til cirka 20 personer ydes til koalitionens hovedkvarterer i og udenfor regionen.

Derudover har Danmark tidligere bidraget med et kampflybidrag og transportflybidrag i to gange 6 måneder.

Danmarks bidrag til stabilisering og genopbygning af tidligere ISIL-kontrollerede områder
Udover det militære bidrag til koalitionen til bekæmpelse af ISIL, yder Danmark også mere langsigtede investeringer i stabilisering og basal genopbygning af de befriede områder i Irak og de oppositionskontrollerede områder i Syrien.

Dette kan du læse mere om andre steder på Udenrigsministeriets hjemmeside.