Spring til indhold

Den Internationale Dialog for Freds- og Statsopbygning

Danmark har siden 2012 været en aktiv partner i et unikt internationalt samarbejde om at skabe mere effektiv udvikling i verdens skrøbeligste og konfliktramte lande. Den Internationale Dialog for Freds- og Statsopbygning er et samarbejde mellem de skrøbelige staters organisation, g7+, en række engagerede OECD donorlande, civilsamfundsrepræsentanter og de større multilaterale udviklingsorganisationer.

Samarbejdet tager udgangspunkt i den nære sammenhæng mellem fred og udvikling. Udviklingen i den globale fattigdomsbyrde over de seneste årtier har indebåret en klar forskydning i retning af de skrøbelige og konfliktramte stater, som i dag er længst fra at have nået de globale udviklingsmål.

Det skønnes, at langt hovedparten af verdens absolut fattigste i 2025 vil bo i skrøbelige stater. Det taler for en tæt sammenhæng mellem indsatsen for skrøbelige stater og bekæmpelsen af global fattigdom.

Udviklingsudfordringerne i skrøbelige stater hænger tæt sammen med gentagne udbrud af konflikt og udbredt vold i samfundene. Ofte er selv de mest basale regeringsfunktioner ikke til stede. Udfordringerne i de skrøbelige stater er derfor store og perspektiverne langsigtede.

Formålet med samarbejdet under Den Internationale Dialog er at finde realiserbare løsninger, der kan hjælpe skrøbelige og konfliktplagede lande med at komme på fode og bevæge sig fremad mod bæredygtig udvikling.

Erfaringen viser, at freds- og statsopbygning kun er bæredygtig, hvis den forankres i lokalt lederskab og inklusiv politisk dialog. Erfaringen viser også, at det er uhyre vigtigt, at de internationale partnere bidrager til freds- og statsopbygning på en for landene bæredygtig måde. Fokus for samarbejdet under Den Internationale Dialog er derfor på gensidigt forpligtende partnerskaber, der bygger på lokal forankring og ejerskab.

Samarbejdet har ført til vedtagelsen af den globale aftale ”New Deal for Engagement in Fragile States”, som dels definerer fem konkrete freds- og statsopbygningsmål og dels definerer en række principper for samarbejdet, som parterne har forpligtet sig til at følge.

Danmarks store engagement i arbejdet for indsatser i skrøbelige og konfliktramte stater og i Den Internationale Dialog fortsætter, herunder gennem et tæt samarbejde i den nordiske kreds.

Kontakt

Stabiliserings- og Sikkerhedspolitik (SSP)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

 

E-mail: ssp@um.dk
Tlf: (+45) 33920646