Spring til indhold

Danida Business

Økonomisk vækst og beskæftigelse er en forudsætning for fattigdomsbekæmpelse. Derfor støtter Danmark udviklingen af den private sektor i udviklingslandene. Danske virksomheder spiller her en vigtig rolle som leverandør, partner og investor. Danida Business samarbejder med erhvervslivet, civilsamfundet, fagbevægelsen, institutionelle investorer og involverer virksomheder direkte i udviklingsarbejdet. 

Danida Business har til formål at fremme bæredygtig vækst og beskæftigelse i udviklingslande. Det skal ske med inddragelse af dansk erhvervsliv, institutionelle investorer og danske kompetencer.

Danida har et bredt samarbejde med Eksportrådet, Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og Eksportkreditfonden (EKF). De fire organisationer arbejder på hver deres måde med at hjælpe danske virksomheder, som ønsker at starte virksomhed i eller eksportere til udlandet. Hjælpen omfatter både rådgivning og finansieringsmuligheder. En virksomhed kan samtidig få hjælp fra flere organisationer i forbindelse med at udvikle en forretning eller investeringer i udviklingslande.

Læs mere om instrumenter under Danida Business, Eksportrådet, EKF og IFU under de enkelte logoer nedenfor.

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                        

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk