Spring til indhold

Danida Business Explorer

Danida Business Explorer giver økonomisk støtte til danske virksomheder i forbindelse med virksomhedens undersøgelse af en konkret forretningsmulighed i visse udviklingslande. Danida Business Explorer kunne være det første skridt for mange danske virksomheder til at gøre forretning i udviklingslande, der kan føre til handel, partnerskaber, projekter eller investeringer, eksempelvis i samarbejde med Danida, Eksportrådet, IFU og EKF.

Danida Business Explorer er del af regeringens strategi for promovering af eksport og økonomisk diplomati. Initiativet blev lanceret i maj 2014. Handel, investeringer, teknologioverførelse og udvikling af den private sektor er i stigende grad efterspurgt af udviklingslande. Den markante økonomiske vækst i en række udviklingslande skaber kommercielle muligheder på markeder, der ikke traditionelt har været strategiske mål for danske virksomheder.

Danida Business Explorer hjælper danske virksomheder til at tage de første skridt ind på nye markeder, og bidrager til en bæredygtig vækst og beskæftigelse i udviklingslande, herunder de globale mål for en bæredygtig udvikling.

Danske virksomheder kan, som et nyt initiativ, også søge støtte til at undersøge mulighederne for at tilbyde danske løsninger i humanitære situationer i samarbejde med humanitære organisationer. Dette gælder i en række lande, hvor Danmark er engageret i humanitært arbejde, for eksempel i Syrien, Libanon, Jordan, Irak, Yemen, Sudan og Den Centralafrikanske Republik.

Der er afsat 10 millioner kroner i 2017. Nærmere oplysninger om ansøgningsrunder og ansøgningsskemaer vil blive opdateret på hjemmesiden i januar 2017.  

Klik her for at læse mere om Danida Business Explorer, herunder vejledninger.

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk

Business Project Development

Business Project Development  faciliteten (BPD) er afløst af Danida Business Explorer faciliteten.

 

Dokumenter til brug for lukning af BPD-projekter (engelsk version):

 

Retningslinjer for BPD 

Budget- og refusionsskemaer for BPD

Reimbursement form for Danida Business Explorer

 

 

Der kan ikke indgås nye aftaler indenfor rammerne af BPD.