Spring til indhold

Danida Business Explorer

Danida Business Explorer giver tilskud til danske virksomheder i forbindelse med undersøgelse af en konkret forretningsmulighed i en række udviklingslande. Projekter skal adressere lokale udviklingsbehov med fokus på at bidrage til bidrage til realisering af verdensmålene, og være i overensstemmelse med principperne i UN Global Compact og FN’s vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder.

Der er afsat 10 mio. kr. til nye projekter i 2017. Ansøgningsfristen for den næste ansøgningsrunde er 29. september 2017.

Danida Business Explorer giver tilskud til en del af den danske virksomheds omkostninger i forbindelse med en undersøgelse af potentialet i et konkret projekt. Det maksimale tilskud er 50 % af de samlede faktiske omkostninger med et maksimum på 500.000 kr. Der gives ikke tilskud til generelle markedsundersøgelser og analyser, og det forudsættes derfor, at virksomheden allerede har identificeret en konkret forretningsmulighed.

Ansøgere skal opfylde et krav om minimum 1 mio. kr. i egenkapital, mindst 5 fuldtidsansatte og projektet skal falde inden for virksomhedens kernekompetencer. Der henvises til Guidelines 2017 for betingelser og vilkår.

Danida Business Explorer kan benyttes i lande med et BNI under USD 4.034 per indbygger (Verdensbankens grænse for Lower Middle Income Countries), hvor der er en dansk repræsentation. Danske virksomheder kan også søge tilskud til at undersøge mulighederne for at tilbyde danske løsninger i humanitære situationer i samarbejde med humanitære organisationer. Dette gælder i en række lande, hvor Danmark er engageret i humanitært arbejde.

Klik her for mere information om Danida Business Explorer ansøgningsformularer og vejledninger.   

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk