Spring til indhold

Danida Business Finance

Danida Business Finance (DBF) yder bløde lån til finansiering af bæredygtige infrastrukturprojekter inden for sektorer som transport, vand og sanitet samt energi.

Det overordnede formål med Danida Business Finance (DBF) er at sikre finansiering til større infrastrukturprojekter, primært offentlige, som ikke kan finansieres på markedsvilkår. Projekterne skal være bæredygtige, støtte samarbejdslandets udviklingsplaner i forhold til fattigdomsreduktion og bidrage til skabe bedre rammer for bæredygtig vækst og beskæftigelse i tråd med verdensmålene. 

Projekterne skal bl.a. fokusere på følgende:

  • Bæredygtighed.
  • Energieffektivitet.
  • Ressourceforbrug i hele projektets levetid inkl. driftsperiode.
  • Udvikling af teknologiske løsninger som passer til modtagerlandet. 
  • Begrænsning af negative effekter på miljø og klima. 
  • Brug af dansk teknologi, udstyr med lavt energiforbrug og systemløsninger til monitorering. 
  • Overførsel af viden og træning af projektledere/driftspersonale, så man sikrer en effektiv og bæredygtig drift.
  • Valg af metode for udbudsevaluering så ovennævnte tilgodeses. 

Klik her for at komme videre til Danida Business Finance hovedside (på engelsk)

 

""

Vejbyggeri på hovedvej mellem Bohicon og Dovz.

Foto: Jørgen Schytte


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk      

News

Dialogmøde med Danida Business Finance torsdag den 29. juni 2017

(DIALOGMØDET ER UDSAT TIL EFTERÅRET)

For yderligere information, klik her

 

Prækvalifikation af danske virksomheder til Danida Business Finance projekt: Levering og installation af fjernsynsudstyr udbydes af The People's Committee i Son La City, Vietnam.

Tryk på følgende pdf. vedr. prækvalifikationsdokumenter og tidsfrist (pdf.)

 

Water and Sanitation Projects in Uganda
and Kenya
have been identified with specific focus on life cycle costing. During preparation of the feasibility study there will be continued
focus on project sustainability and energy efficiency. It is expected that the
feasibility study will be tendered late 2016.