Spring til indhold

Danida Business Partnerships

Udfasning af Danida Business Partnerships faciliteten

Danida Business Partnerships faciliteten er under udfasning. Der kan derfor ikke gives nye bevillinger indenfor rammerne af denne facilitet.

Igangværende Danida Business partnerskaber vil fortsætte som planlagt.

Baggrund
Udenrigsministeriet gennemførte i 2014 en evaluering af det tidligere erhvervsstøtteinstrument Business to Business programmet (B2B). Evaluering viste, at B2B og dets efterfølger Danida Business Partnerships har bidraget til teknologioverførsel og har været en løftestang for danske virksomheder til at engagere sig kommercielt i vækst- og udviklingslande, men samlet set ikke har haft tilstrækkelig effekt på beskæftigelse og bæredygtig vækst i landene. Evalueringen stillede også spørgsmål ved instrumentets forenelighed med EU's statsstøtteregler. På den baggrund blev det i november 2014 besluttet at sætte Danida Business Partnerships faciliteten i bero.

Evalueringsrapport for Business-to-Business programmet 2006-2011

 

Link til den engelske hjemmeside for Danida Business Partnerships og til værktøjer, skemaer mv. for igangværende projekter

 

 

 

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk      

Guidelines and Conditions

For igangværende DB partnerskaber:

 

Dokumenterne findes kun på engelsk.