Spring til indhold

Danida Market Development Partnerships

Der var overvældende interesse og stærk konkurrence til den første ansøgningsrunde for Danida Market Development Partnerships. Vurderingen af de 53 modtagne ansøgninger blev afsluttet i november 2016 og fem partnerkonsortier inviteret til at gå videre med at udvikle deres projekt. Udenrigsministeriet forventer at kunne lancere en ny ansøgningsrunde inden sommeren 2017. Der er på Finansloven for 2017 afsat 60 mio. kr. til DMDP, hvilket er 20 mio. kr. mere end i 2016.

""
Fotograf: Maiken L. Thonke. "Mango factory in Malinda. Danida supports the mango value chain in Kenya."

De 5 partnerkonsortier, der blev inviteret til at gå videre med at udvikle deres projekt er:

  • Vedvarende Energi med Vestas Wind Systems som key business partner; formål: udvikle bæredygtige mini-netværk og produktion af vindturbiner i Kenya;
  • CARE Danmark med Christian Hansen A/S som key business partner; formål: styrke udbytte og indtjening gennem biologisk plantebeskyttelse i Kenya
  • Landbrug&Fødevarer/SEGES med Arla som key business partner; formål: markedsdrevet bæredygtig vækst i mejerisektoren i Nigeria
  • DIEH med Bestseller som key business partner; formål: forbedre produktivitet, kvalitet og arbejdsvilkår i beklædningsindustrien i Myanmar
  • Global Alliance for Improved Nutrition med Arla Food Ingredients Group som key business partner; formål: udvikling af mejerimarkedet i Etiopien.

Danida Market Development Partnerships har til formål at fremme bæredygtig vækst og beskæftigelse i udviklingslande ved at støtte partnerskaber, der kombinerer viden og ressourcer fra flere aktører. Partnerskabsfaciliteten nytænker involvering af erhvervslivet og medvirker til at motivere og mobilisere investeringer fra den private sektor.

Sigtet er at bidrage til at udvikle markeder, der fremmer FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Særligt Mål 8 er i fokus – fremme af vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde til alle.

Udgangspunktet for et partnerskabsprojekt er en forretningsidé drevet af én eller flere virksomheder. Støtten gives til at kombinere viden og ressourcer fra flere aktører med det formål at sikre mere vidtrækkende udviklingsresultater.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Udenrigsministeriets kontor for Vækst, Beskæftigelse og Erhvervsudvikling (vbe@um.dk)

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk

Program dokument

Programme document (engelsk version)

Administrative retningslinjer

Administrative guidelines           
           

Annex   1:

 

Request for Payment

 

Annex   2:

 

Yearly Budget

 

Annex   3:

 

Yearly Report

 

Annex   4:

 

Status Report 

 

Annex   5:

 

Completion Report 

 

Annex   6:

 

Yearly Financial Statement

 

Annex   7:

 

Final Financial Statement

 

Annex   8:

 

Audit instructions

 

Annex   9:                

           

Form for reporting on irregularities            

Annex 10:             

Maximum rates for activity specific TA based on seniority

 

 Annex 11:

 

Administrative Checklist