Spring til indhold

Syv partnerkonsortier har i 2017 fået støtte fra Danida Market Development Partnerships

60 mio. kr. til fremme af markedsdrevet økonomisk vækst og beskæftigelse i udviklingslande

Nedenstående syv partnerkonsortier modtager samlet 60 millioner kr. til partnerskabsprojekter, der gennem en kommerciel bæredygtig forretningsidé skal bidrage til at skabe lokal vækst, bedre jobs og indtægtsmuligheder med særligt fokus på kvinder og unge.

Udviklingsministeren udtaler:

”Jeg er glad for den store interesse for Danida Market Development Partnerships. Det viser, at vi har ramt en god vej til at mobilisere virksomheder til at bidrage til at indfri Verdensmålene. Jeg er særligt glad for, at jeg i år kan give støtte til flere partnerkonsortier, som har både danske og lokale små- og mellemstore virksomheder med.”

 

""
Fotograf: Maiken L. Thonke. "Mango factory in Malinda. Danida supports the mango value chain in Kenya."


Partnerkonsortier der har fået støtte i 2017:

  • Folkekirkens Nødhjælp med AMFRI som key business partner og to danske SMV’er som kommercielle partnere; formål: Øge indkomst og beskæftigelse for flygtninge og værtssamfund i Uganda gennem økologisk produktion til eksport;
  • Red Barnet med Coderstrust Global som key business partner; formål: Bedre økonomisk integration af udsatte unge i Bangladesh gennem det globale marked for informationsteknologi;
  • BRAC UK med Philips Lighting som key business partner; formål: Vækst og beskæftigelsesmuligheder for kvinder i Tanzania gennem innovation i markedet for solenergiprodukter;
  • Women’s World Banking med Unilever som key business partner; formål: Øge kvinders finansielle inklusion i Pakistan;
  • Heifer Project International Kenya med kenyansk SMV Happy Cow som key business partner; formål: Markedsdrevet bæredygtig vækst i mejerisektoren i Kenya;
  • ICCO Cooperation med Olvea Burkina Faso som key business partner; formål: Bedre indkomst og beskæftigelse for kvinder i Burkina Faso gennem udvikling af innovation i værdikæderne for sesam og honning;
  • Swiss Church Aid med schweiziske PAKKA AG som forretningspartner; formål:  Øge indkomst og beskæftigelsesmuligheder for bønder i Georgien gennem innovation i hasselnøddeværdikæden.

I 2018 vil Udenrigsministeriet arbejde for fortsat at udbrede kendskabet til Danida Market Development Partnerships blandt danske virksomheder og NGO’er, herunder særligt danske små- og mellemstore virksomheder.

Danida Market Development Partnerships bidrager til at udvikle markeder, der fremmer FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Med fokus på SDG 8 er hovedformålet at fremme bæredygtig, lokal økonomisk vækst og beskæftigelse i udviklingslande. Partnerskabsprogrammet nytænker involvering af erhvervslivet og medvirker til at motivere og mobilisere investeringer fra den private sektor. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Udenrigsministeriets kontor for Vækst, Beskæftigelse og Erhvervsudvikling (vbe@um.dk)


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk      

Program dokument

Administrative retningslinjer

Administrative guidelines      
           

Annex   1:

 

Request for Payment

 

Annex   2:

 

Yearly Budget

 

Annex   3:

 

Yearly Report

 

Annex   4:

 

Status Report 

 

Annex   5:

 

Completion Report 

 

Annex   6:

 

Yearly Financial Statement

 

Annex   7:

 

Final Financial Statement

 

Annex   8:

 

Audit instructions

 

Annex   9:                

           

Form for reporting on irregularities            

Annex 10:             

Maximum rates for activity specific TA based on seniority

 

 Annex 11:

 

Administrative Checklist