Spring til indhold

Danida Market Development Partnerships Lancering af 2017 ansøgningsrunde 

60 mio. kr. til fremme af markedsdrevet økonomisk vækst og beskæftigelse i udviklingslande

Udenrigsministeriet har lanceret 2017 ansøgningsrunden til Danida Market Development Partnerships. Ansøgningsfrist vil være 15. september 2017.

 

""
Fotograf: Maiken L. Thonke. "Mango factory in Malinda. Danida supports the mango value chain in Kenya."

Danida Market Development Partnerships bidrager til at udvikle markeder, der fremmer FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Med fokus på SDG 8 er hovedformålet at fremme bæredygtig, lokal økonomisk vækst og beskæftigelse i udviklingslande. Partnerskabsprogrammet nytænker involvering af erhvervslivet og medvirker til at motivere og mobilisere investeringer fra den private sektor.

Udgangspunktet for et partnerskabsprojekt er en forretningsidé drevet af én eller flere virksomheder. Forretningsidéen skal understøtte udviklingssigtet. Der gives støtte til at kombinere viden og ressourcer fra flere aktører med det formål at sikre mere vidtrækkende udviklingsresultater. Programmet fremmer derfor brede partnerskaber mellem virksomheder, civilsamfundsorganisationer, vidensinstitutioner, erhvervsorganisationer og andre ikke-kommercielle partnere.

De 5 partnerkonsortier, der i 2016 blev inviteret til at gå videre med at udvikle deres projekt er

  • Vedvarende Energi med Vestas Wind Systems som key business partner; formål: udvikle bæredygtige mini-netværk og produktion af vindturbiner i Kenya;
  • CARE Danmark med Christian Hansen A/S som key business partner; formål: styrke udbytte og indtjening gennem biologisk plantebeskyttelse i Kenya;
  • Landbrug&Fødevarer/SEGES med Arla som key business partner; formål: markedsdrevet bæredygtig vækst i mejerisektoren i Nigeria;
  • DIEH med Bestseller som key business partner; formål: forbedre produktivitet, kvalitet og arbejdsvilkår i beklædningsindustrien i Myanmar;
  • Global Alliance for Improved Nutrition med Arla Food Ingredients Group som key business partner; formål: udvikling af mejerimarkedet i Etiopien.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Udenrigsministeriets kontor for Vækst, Beskæftigelse og Erhvervsudvikling (vbe@um.dk)

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk

Program dokument

Administrative retningslinjer

Administrative guidelines      
           

Annex   1:

 

Request for Payment

 

Annex   2:

 

Yearly Budget

 

Annex   3:

 

Yearly Report

 

Annex   4:

 

Status Report 

 

Annex   5:

 

Completion Report 

 

Annex   6:

 

Yearly Financial Statement

 

Annex   7:

 

Final Financial Statement

 

Annex   8:

 

Audit instructions

 

Annex   9:                

           

Form for reporting on irregularities            

Annex 10:             

Maximum rates for activity specific TA based on seniority

 

 Annex 11:

 

Administrative Checklist