Spring til indhold

EU's østlige naboer

Dansk udviklingsarbejde i EU’s østlige nabolande og Centralasien har et særligt fokus på politisk og økonomisk stabilitet samt fremme af demokrati og menneskerettigheder.

Naboskabsprogrammet

Naboskabsprogrammet er Udenrigsministeriets bistandsprogram for EU’s østlige naboer. Danmark arbejder for at fremme åbne demokratiske retssamfund baseret på en stabil politisk og økonomisk udvikling i naboskabslandene.

Den danske bistand har særlige fokusområder, herunder styrkelse af menneskerettigheder for udsatte grupper som f.eks. flygtninge og minoriteter, bekæmpelse af illegal migration, reform og styrkelse af den offentlige sektor, udvikling af civilsamfundet og mere social lighed, erhvervsudvikling og jobskabelse samt fremme af frie og uafhængige medier. Årligt gives der omkring 200 mio. kr. til støtte under Naboskabsprogrammet.

Naboskabsprogrammet bidrager til at undgå, at der skabes nye skillelinjer mellem EU og dets østlige naboer. Det understøtter Danmarks udenrigspolitiske prioritering om et fredeligt og stabilt Europa i fremgang. Gennem Naboskabsprogrammet bidrager Danmark også til konfliktløsning med henblik på at forebygge etniske og nationale konflikter i naboskabsområdet og til at sikre, at flygtninge og internt fordrevne trygt kan vende tilbage.

I naboskabsprogrammets lande er der er behov for økonomiske reformer, bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet, retsreformer og en gradvis tilnærmelse til EU’s normer og standarder, eksempelvis standarder for fødevaresikkerhed.

Mange lande ønsker medlemskab af EU. Derfor vil det også være en dansk udenrigspolitisk prioritet at bidrage til fortsat stabilisering og en positiv politisk, økonomisk og social udvikling i hele regionen, der kan fremme landenes reformprocesser og tilnærmelse til EU.

Læs mere om naboskabsprogrammet her.

 

Resultater af dansk udviklingssamarbejde

Dansk udviklingsarbejde i EU’s østlige nabolande muliggør f.eks.: Styrkede faglige uddannelser, øget beskæftigelse og fremme af økonomisk udvikling med afsæt i landbruget, som har været et markant indsatsområde bl.a. i lande som Kosovo, Serbien, Albanien, Ukraine, Moldova og Rusland.
Bekæmpelse af menneskehandel i Hviderusland, Moldova og Ukraine. Projektet fokuserer på forebyggende aktiviteter, på retshåndhævelse og på kapacitetsopbygning hos myndigheder og civilsamarbejdsorganisationer.
Under et regionalt medieprogram i Hviderusland, Ukraine og Azerbadjan støtter Danmark styrkelse af en fri presse, uafhængige medier samt støtte til opbygning af national kapacitet og styrket regional udveksling.  

Alternativ finansiering og støtte til demokrati og civilsamfundsstøtte

Naboskabsprogrammet har ikke nogen direkte ansøgningsprocedure. Men danske organisationer  som ønsker at arbejde med fremme af demokrati og menneskerettigheder,  opfordres på lige fod med andre, til at søge om støtte via European Endowment for Democracy, som modtager dansk støtte under Naboskabsprogrammet.

For mere information om programaktiviteter i Naboskabsprogrammet og Centralasien se her .


 

Kontakt

Kontoret for det Europæiske Naboskab

E-mail: eun@um.dk

Telefon: 3392 0482