Spring til indhold

Den Gode Historie

Her kan du læse nyheder og historier fra nogle af aktiviteterne under det danske Naboskabsprogram 

»Vi går en lysere fremtid i møde«

 

'' 


Med dansk støtte er Serbiens landbrug på vej mod bedre tider

En ny evaluering konkluderer at det danske frugt- og bærprogram i Serbien har været en stor succes: Serbiens landbrug har oplevet økonomisk vækst og beskæftigelse i den private sektor gennem styrket produktivitet, konkurrenceevne og eksport.

Økonomisk vækst er der brug for i det sydlige Serbien - ét af landets fattigste områder, der er præget af høj arbejdsløshed, særligt blandt kvinder og unge. Befolkningen bor primært på landet og er beskæftiget indenfor landbrug. Programmet har betydet, at det for mange af landmændene i modsætning til tidligere er muligt at leve af deres landbrug. Én af bønderne udtaler i forbindelse med evalueringen "Programmet har været med til at sikre os og vores landbrug. Vi går en lysere tid i møde".

Programmet har bl.a. givet støtte til medfinansiering (maks. 50-60 procent) af investeringer i eksempelvis nye sorter, nyt udstyr og materiel, herunder til opbevaring og forarbejdning. Disse investeringer har bl.a. medført at produktionen af hindbær er steget med 47 procent fra 2012-2015, og eksporten af frosne hindbær er steget med 29 procent fra 2013-2015. Dette gør Serbien til verdens næststørste producent af hindbær. Landmændene i programmet har forøget deres indkomst med 50 procent, og i gennemsnit er der skabt fem job per landmand. Disse er hovedsageligt blevet besat af kvinder og unge.   

Siden 2010 har Danmark gennem programmet ydet økonomisk tilskud og teknisk bistand til frugt- og bærproducenter i det sydlige Serbien. Programmet beløber sig til i alt 40 millioner danske kroner og afsluttes i 2016.


UNDP i Ukraine - Demokratisering
, menneskerettigheder og udvikling af civilsamfundet programmet

Programmet styrker et åbent og demokratisk samfund, der bygger på retsstaten, menneskerettigheder, åbenhed og ansvarlighed på alle niveauer, bl.a. via støtte til civilsamfundsorganisationer. Læs aktuelt nyt fra det danskstøttede program her.


 

Flere små og mellemstore virksomheder vokser i Abkhasien takket være dansk støtte

Den økonomiske udvikling i den georgiske udbryderrepublik Abkhasien har siden konflikten i starten af 1990’erne været karakteriseret ved lav produktivitet, høj arbejdsløshed og markante barrierer for udviklingen af den private sektor. En realisering af det økonomiske potentiale og skabelsen af arbejdspladser er i høj grad betinget af, at forholdene og fremtidsudsigterne for mikro-, små og mellemstore virksomheder (MSME) forbedres. Naboskabsprogrammet har i 2013 og 2014 gennem Dansk Flygtningehjælps program ”Support to Economic Development in Abkhazia” støttet 40 MSMEs med henblik på at forbedre den økonomiske infrastruktur i Abkhasien.   

Gizo Gogokhia var én ud af de 40 mikrovirksomheder, der ansøgte om og modtog støtte gennem projektet. Gizo bor i en fjerntliggende landsby i Gali-distriktet i Abkhasien, hvor han lever af at være musiker. Han spiller til bryllupper og andre arrangementer. Før han modtog støtte under programmet, oplevede Gizo meget svære vilkår, fordi han ikke havde det fornødne musikudstyr, og fordi det lokale kendskab til ham og hans forretning var begrænset. Via programmet erhvervede han sig moderne musikudstyr, og han modtog træning i iværksætteri, marketing og finansiering. På den baggrund er det lykkedes Gizo at udvikle sin forretning, og i dag er han en kendt og efterspurgt musiker, ikke kun lokalt, men også regionalt.

 

Kursua Valeri og hans lille landbrugsvirksomhed er et andet eksempel på en virksomhed, der har draget fordel af programmet. Kursua bor sammen med sine fem børn i landsbyen Chuburkhinji i Gali-distriktet. Han havde vanskeligt ved at forsørge sin familie, og han valgte derfor at genoptage sit gamle erhverv som landmand i et forsøg på at øge sine indtægter. Han indgik et samarbejde med en nabolandmand, og sammen dyrkede de omtrent fem hektar land ved brug af en lejet traktor. Via DANIDA’s støtte gennem Dansk Flygtningehjælp har Kursua og hans partner modtaget undervisning i forretningsudvikling, og de har fået stillet en minitraktor til rådighed. Dette motiverede landmændene til at arbejde endnu hårdere, og allerede den første sæson herefter formåede de således at dyrke og sælge seks tons kartofler. De forventer at udvide deres produktion til også at inkludere andre afgrøder såsom agurker, tomater, kål og løg.

 

Lepsaia Boris og Kobalia Remiko, der begge bor i Gali by, plejede at eje og drive en lille fødevarebutik. Eftersom de stod med overskydende plads i deres ejendom, valgte de to at renovere bygningen og åbne en café. På grund af deres motivation og entusiasme i forbindelse hermed blev de to entreprenører udvalgt til at modtage støtte fra MSME-programmet, og de modtog i den forbindelse undervisning i virksomhedsledelse. De ansøgte efterfølgende om og modtog yderligere støtte i form af køleskabe, borde og stole til deres café, og de har siden ansat en professionel kok og fire medarbejdere til at drive cafeen. Selvom de to fortsat står overfor udfordringer i forhold til markedsføring og konkurrence på markedet, har deres forretning fået gode forudsætninger for at kunne udvikle sig yderligere.

 

 

Bøssers, lesbiskes, biseksuelles og transkønnets rettigheder er kommet på dagsordenen i Albanien

''

Bøsser, lesbiske, biseksuelle og transkønnede (LGBT) kæmper for accept i Albanien, hvor homofobi er udbredt. Med dansk støtte arbejder den albanske ombudsmand for at beskytte LGBT-personers rettigheder.

Ombudsmanden arbejder i tæt samarbejde med en række NGOer, som arbejder for at beskytte og fremme LGBT-miljøets rettigheder, og har indgået samarbejdsaftaler med organisationerne "Pink Embassy / LGBT Pro Albania", "Alliance against discrimination of LGBT", og "United for LGBT cause".

Albanien har over de seneste par år gjort store fremskridt i forhold til offentlig accept af LGBT- personer. Omend hadefuld retorik mod denne gruppe eksisterer fortsat.

Forskellige politikere har gjort fremskridt mod at øge beskyttelsen af LGBT-personers rettigheder. Bl.a. er straffeloven blevet ændret til at inkludere forbrydelser og hadefuld retorik på baggrund af homofobi.

Politiske partier lovede under valgkampen i 2013 at fremme rettigheder for LGBT-personer. Der er på nuværende tidspunkt indgivet to udkast til lovforslag om anerkendelsen af ægteskaber indgået mellem personer af samme køn til det albanske parlament, hvilket har givet anledning til stor debat. Selvom lovene endnu ikke er vedtaget, fortsætter ombudsmanden med at presse på for at sikre LGBT-personers rettigheder i Albanien.

Danmark støtter den albanske ombudsmands institution og dens arbejde for at beskytte menneskerettigheder, herunder LGBT-personers rettigheder med 10 millioner DKK i perioden 2012-2015.

 

Ukrainske kvinder øjner nye forretningsmuligheder med hjælp fra Danmark

'Den ukrainske forretningskvinde Galyna Mititelu'

Galyna Mititelu har fem hektar blommetræer i Lviv i det vestlige Ukraine. Hun havde tidligere store problemer med faldende priser, når markedet i høstsæsonen blev oversvømmet med alt for mange blommer. Bedre opbevaringsmuligheder ville give hende mulighed for at sælge på det bedste tidspunkt og sikre hende en mere stabil indkomst året rundt.

For at løse denne udfordring besluttede hun at etablere sit eget tørringsanlæg. Hun ansøgte derfor det dansk-finansierede projekt baseret i Lviv om 12.750 DKK, som dækkede 40 % af investeringens omkostninger. Hun modtog beløbet, fandt resten af pengene selv og kan nu tørre 250 kg blommer dagligt. Hun blander også de tørrede blommer med andre tørrede frugter, som hun køber fra andre frugtavlere. Disse frugtblandinger er meget populære i Ukraine, hvor de bruges til at lave en velsmagende kompot.

Muligheden for at sælge blommehøsten året rundt betyder, at Galyna Mititelu nu næsten ikke oplever tab i forbindelse med høsten. Hendes historie er et eksempel på, hvordan Danmark støtter iværksættere og bedre indkomstmuligheder i Ukraine.

Du kan læse mere om Danmarks Naboskabsprogram og støtten til Ukraine her.

 

Mikrolån støtter traditionelt håndværk i Bosnien-Hercegovina  

''

Støtte fra det danske naboskabsprogram hjælper en traditionel stenhugger og en biavler til at udvide deres virksomheder i Bosnien-Hercegovina via lån gennem mikrokredit-organiationen Mikrofin.

Grbo Hašim er specialiceret i stenarbejde såsom islamiske gravsten, mindetavler, kaminer, stenfacader m.m. Virksomheden har arbejdet med stenhugning i mere end 30 år i byen Podlugovi, tæt ved Sarajevo.

Et mikrolån har gjort det muligt for virksomheden at øge importen af sten fra Tyrkiet og dermed udvide omsætningen.

Biavleren Nenad Savic har ved hjælp af et andet mikrolån udvidet sin virksomhed med 25 %, hvilket betyder, at virksomheden har opnået en størrelse, der gør, at den nu kan være medlem af den nationale biavlerforening.

Danmark støtter mikrolångivning i Bosnien-Hercegovina med over 24 millioner kroner, hvilket giver mange små og mellemstore virksomheder mulighed for at investere og udvide og dermed skabe nye arbejdspladser og en højere indkomst.  

 

Multi-etnisk erhvervsskole fremmer entreprenørskab i det nordlige Kosovo

 ''
På billedet ses IBCM-studerende Miranda Rugovaj med jordbær fra eget landbrug.

International Business College Mitrovica (IBCM) underviser på begge sider af Ibar-floden, der adskiller den Kosovo-serbiske og den Kosovo-albanske del af byen Mitrovica i det nordlige Kosovo. Erhvervsskolen er politisk neutral og åben for alle etniske grupper. Over 275 studerende med forskellige etniske baggrunde og en ligelig kønsfordelig studerer på skolen. IBCMs lærere er også af forskellig etnisk herkomst. Undervisningen foregår på engelsk og er baseret på moderne principper. Dimittenderne erhverver sig evner med en stærk EU-orientering hvilket er efterspurgt af erhvervslivet og de offentlige institutioner. Alle studerende gennemfører praktikforløb og får hjælp af IBCMs karrierecenter til at finde arbejde eller starte egen virksomhed. Et introduktionsforløb hjælper studerende fra udsatte grupper med at opfylde adgangskrav og legater. IBCM forventes at blive en finansielt selvkørende, non-profit undervisningsinstitution senest i 2018.   

Efter et internationalt udbud blev det danske Tietgen Business College valgt til at hjælpe IBCM med at opnå international akkreditering, hvilket skete i 2013. Danmark har støttet skolen med et bidrag på 18 mio kr.

IBCM-studerende, Miranda Rugovaj, har for nylig startet egen jordbærproduktion efter at have studeret ved IBCM. Hun fortæller:

”IBCM’s høje krav var ofte en udfordring. Men jeg klarede den. Og nu føler jeg mig virkelig godt klædt på til at videreudvikle min egen virksomhed.”

Læs mere om erhvervsskolen på dennes hjemmeside.