Spring til indhold

Introduktion: den sikkerheds- og udviklingspolitiske sammenhæng

""
Kort: FN

Mali og Sahel regionen har fået større strategisk betydning for Danmarks og Europas udenrigs- og sikkerhedspolitiske interesser. Konflikten i Mali er tæt forbundet med hele Maghreb- Sahara-Sahel regionen, og efter sammenbruddet i Libyen er Sahel-regionen kun én grænse fra Europa. Kombinationen af svage stater med begrænset kontrol over meget store territorier og et magtvakuum i Libyen har skabt øget spillerum for oprørere, organiseret transnational kriminalitet, voldelig ekstremisme og terrorisme. Den begrænsede grænsekontrol øger risikoen for irregulær migration bl.a. til Europa. Migrationen er drevet af udbredt fattigdom, og af et stort antal unge mennesker på jagt efter muligheder og beskæftigelse. Siden 2012 har FN’s Sikkerhedsråd flere gange understreget, at situationen i Mali udgør en trussel mod global fred og sikkerhed.

Mali blev epicentret for den krise, der udviklede sig i Sahel i 2012, da en Tuareg-opstand banede vejen for, at voldelige islamistiske grupper tog kontrol med den nordlige del af landet. Samtidig skete der et militærkup i hovedstaden Bamako. Grupperne blev i 2013 trængt tilbage af den fransk ledede militære operation Serval, støttet af bl.a. Danmark. I erkendelse af de mulige konsekvenser for hele Sahel-regionen er krisen i Mali blevet mødt med et enestående internationalt engagement – politisk, militært og i form af udviklingsbistand.

Mali er langsomt ved at komme ud af krisen. Demokratiet blev genetableret efter præsident- og parlamentsvalg i 2013. Landet står i slutningen af 2015 med en historisk mulighed for fred, efter at Malis regering og de to koalitioner af væbnede grupper undertegnede en fredsaftale i Algeriet under overværelse af det internationale samfund. I midten af 2015 er situationen dog fortsat skrøbelig, og mens de statslige strukturer er på plads i den sydlige del af Mali, er store dele af det nordlige Mali stadig uden for statens kontrol. Væbnede sammenstød har med få – men bemærkelsesværdige undtagelser – udspillet sig i den nordlige del af Mali. Gennemførelsen af den komplekse fredsaftale vil være en stor udfordring, og det må forudses, at voldelig ekstremisme og organiseret kriminalitet vil fortsætte med at bære ved til konflikten i de kommende år.

Manglen på sikkerhed i et land, der er blandt verdens fattigste og mindst udviklede, understreger, at en holdbar løsning på krisen forudsætter forståelse for den gensidige afhængighed mellem sikkerhed og udvikling. Ligesom fred og sikkerhed er forudsætninger for god regeringsførelse, levering af offentlige ydelser og økonomisk vækst, er inkluderende demokratisk regeringsførelse og økonomisk vækst nødvendige forudsætninger for bæredygtig fattigdomsbekæmpelse og varig fred.

Det er i Danmarks strategiske interesse fortsat at bidrage til stabilisering og udvikling i Mali gennem et bredspektret og samtænkt engagement. Danmark er en betroet partner i Mali, som har reageret fleksibelt på Malis krise, og bidraget til at bringe Mali tilbage på det demokratiske udviklingsspor. I dette samarbejde har Danmark kombineret alle sine instrumenter i en sammenhængende indsats.

På basis af en analyse af den politiske, sociale og økonomiske situation i Mali præsenterer landepolitikpapiret tre strategiske mål som vil være gennemgående i det fremtidige partnerskab mellem Danmark og Mali. Disse mål er:

  1. fredelig sameksistens, stabilitet og sikkerhed,
  2. demokratisk og inklusiv regeringsførelse, og
  3. inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst.

Landepolitikken vil udgøre den strategiske ramme for det samlede partnerskab mellem Danmark og Mali, herunder det bilaterale udviklingssamarbejde.  

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk