Spring til indhold

Monitorering og evaluering

Danmark vil monitere fremskridt hen imod den overordnede vision og de strategiske mål gennem reviews og dialog på politikniveau med regeringen og partnere, samt ved at følge og analysere udviklingen på grundlag af nøgleindikatorer og risikofaktorer. Udviklingen i centrale risikofaktorer vil blive overvåget gennem den løbende dialog med Malis regering, civilsamfundet og regionale og internationale partnere, og analysen vil blive brugt til at vurdere og om nødvendigt justere sammensætningen og balancen mellem de strategiske mål og instrumenter.

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk