Spring til indhold

Risici

Engagementet i Sydsudan inkluderer fortsat store sikkerhedsmæssige, politiske og økonomiske risici. Uanset hvordan gennemførelsen af fredsaftalen går, vilden overordnede sikkerhedsmæssige situation formentlig forblive omskiftelig og ekstremt skrøbelig med gentagne tilbagefald til decideret væbnet konflikt og nye grusomheder i dele af landet. Den offentlige institutionelle kapaciteter lille, og visse steder ikke eksisterende, korruption og straffrihed er udbredt, og civilsamfundet er svagt. Et økonomisksammenbrud er sandsynligt. En gradvisbevægelse mod ’forbedringsscenariet’ vil formentlig være iterativ og kræve et langsigtet perspektiv, en høj grad af fleksibilitet samt vilje til at håndteretilbageslag.  

Fleksibilitet og konstant monitorering og analyse af de løbende aktiviteter vil spilleen afgørende rolle i ethvert dansk engagement. Der vil være særligt fokus på at sikre, at de givne aktiviteter er konfliktfølsomme helt fra starten af og efterleverprincipperne om ikke at forvolde skade. Scenarierne, som er beskrevet ovenfor, vil indgå i en løbende monitorering af risici, herunder risikoen for massive krænkelser af menneskerettighederne. DANIDA’s risikostyringsværktøj anvendes som grundlag for de tilbagevendende risikovurderinger. De risikofaktorer, som nævnes i FN’s nye rammeværk for forebyggelse af grusomheder, vil ligeledes blive inkluderet. Udviklingen af en detaljeret oversigt over imødegåelse af risici vil indgå som en del af landeprogrammeringsprocessen, herunder også evalueringer, der skal guide den løbende tilpasning af indsatserne.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk