Spring til indhold

Danmark – Zimbabwe: Landepolitik 2013-2015 

""

Forord

Zimbabwe befinder sig i en skrøbelig politisk transitionsproces på vej mod et flerpartidemokrati, uden vold og menneskerettighedskrænkelser. Potentialet er der for en hurtig økonomisk udvikling i kølvandet på demokratiske reformer, men der er kræfter i landet som hellere ser status quo. Zimbabwes placering som nummer 173 ud af 187 lande på FN’ s udviklingsindeks understreger, at der er mange udfordringer. På trods af en betydelig økonomisk vækst siden 2009 når udviklingen langt fra alle i et land med store uligheder.

Danmark har været aktivt engageret i Zimbabwe siden kampen for uafhængighed og har siden dannelsen af samlingsregeringen i 2009 styrket de diplomatiske relationer og øget udviklingsbistanden betydeligt. Danmark er således igen blandt de største bilaterale partnere i landet. Danmark betragter international dialog og styrket samarbejde med Zimbabwe som en forudsætning for landets udvikling. Gennem aktiv diplomatisk dialog med blandt andre nabolandene i Det sydlige Afrika (SADC) og i EU arbejder Danmark for en situation, hvor det internationale samfunds restriktive og ledsagende foranstaltninger ikke længere har relevans.

Det danske engagement i Zimbabwe tager sit udgangspunkt i en rettighedsbaseret tilgang og sigter mod at opbygge og styrke demokratiske institutioner og fremme universelle menneskerettigheder samtidig med at der ydes støtte til inklusiv vækst, privatsektor-udvikling og bedre levevilkår for den zimbabwiske befolkning. For at fremme denne målsætning benytter Danmark sig af en række forskellige instrumenter, herunder diplomatisk dialog, styrkelse af handels- og privatsektorsamarbejdet og omfattende udviklingsbistand.

 

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk