Spring til indhold

Annex 5: Opfyldelsen af MDG'er i Zimbabwe

MDG-indikatorer

Tidligere niveau

Nuværende niveau

MDG-målsætninger (2015)
Målsætning 1: Halveret fattigdom og sult i verden 
Andel  55 % (1995)  72 % (2003) Halveret
Human Poverty Index 40,3 % (2005) 34 % (2009) Halveret
Procent 17 % (2005) 15 % (2010) Reduceret med to-tredjedele
 Andel af befolkningen under fattigdomsgrænsen (adgang til fødevarer)  29 % (1995)  58 % (2003) Halveret
Målsætning 2: Opnå grundskole til alle
 Adgang til skole  81,9 % (1994)  91 % (2009) Opnå 100 %
Gennemførelse af grundskoleuddannelse 82,6 % (1996) 68,2 (2006) Opnå 100 %
Alfabetisme for 15-14 årige, kvinder og mænd 85 % (1994) 91 % (2009) (faldende) Opnå 100 %
Målsætning 3: Øge ligestillingen mellem kvinder og mænd
Andel pladser i det nationale parlament optaget af kvinder 14 % (1995) 18,55 % (2009) Opnå 50 %
Målsætning 4: Mindske børnedødeligheden
Dødelighedsrate for børn under 5 år (per 1.000 fødsler) 82 (2005) 18,55 % (2010) Reduceret med to-tredjedele
 Målsætning 5: Mindske mødredødeligheden
Mødredødelighed (per 100.000 fødsler) 555 (2006) 725 (2007) Reduceret med to-tredjedele
Andel af fødsler overværet af trænet sundhedspersonale 69 % (2009) Opnå 100 %
 Målsætning 6: Bekæmpe HIV/Aids, malaria og andre sygdomme
HIV/Aids forekomst blandt befolkningen mellem 15-24 år 23,7 % (2003) 14,3 % (2005) Stop og tilbagegang i forekomst
 Målsætning 7: Sikre udviklingen af et bæredygtigt miljø
Procent af befolkningen med forbedrede sanitetsforhold 60 % (1999) 30,5 % (2006) Opnå 71 %
Procent af befolkningen på landet med adgang til vand 70 % (1999) 61 % (2009) Opnå 85 %