Spring til indhold

Mellemøsten og Nordafrika

Det Arabiske Initiativ (DAI) er Danmarks samarbejdsprogram med Mellemøsten og Nordafrika (MENA) med fokus på reform og demokratisering. Siden programmet blev igangsat i 2003 har DAI været en central del af dansk udenrigspolitik i MENA-regionen og sigter mod at støtte politiske reformprocesser og demokratisering samt mod at styrke dialog, partnerskaber og gensidig forståelse mellem Danmark og den arabiske verden.

Det Arabiske Initiativ    

Initiativet har et dobbelt formål om både at støtte politiske reformprocesser og demokratisering samt at styrke dialog, partnerskaber og gensidig forståelse mellem Danmark og den arabiske verden.

 

Læs dokumentet om den samlede strategiske ramme for Det Arabiske Initiativ 2013-2016 her

 

Læs mere på hjemmesiden for initiativet her

 

DAI har følgende to strategiske mål:  

  • At fremme reform- og demokratiseringsprocesser i Mellemøsten og Nordafrika
  • At forbedre dialog, forståelse og samarbejde mellem Danmark og MENA-regionen

I arbejdet mod disse to mål fokuserer DAI på fire nøgleudfordringer:  

  1. Menneskerettigheder, frihedsrettigheder og god regeringsførelse
  2. Kvinderettigheder og ligestilling
  3. Vidensbaserede samfund
  4. Økonomisk vækst og jobskabelse  

Fra initiativets begyndelse har det tematiske fokus været indrammet af UNDP-rapporten Arab Human Development Report fra 2002. Denne banebrydende rapport skrevet af arabiske forskere vurderede udviklingstilstanden i regionen og frembød konkrete anvisninger til at fremskynde udvikling. Rapporten identificerede først tre udfordringer, som blev anset som kritiske for såkaldt human development i regionen. Derudover udgør økonomisk stagnation og høj arbejdsløshed en fjerde udfordring for udvikling i MENA-regionen. Således har DAI for nylig – for at støtte de igangværende anstød til demokratisk transition – udvidet både i størrelse og i forhold til dets indhold og indeholder nu såvel direkte demokratisk støtte til økonomisk udvikling og jobskabelse.  

 

""

Iværksætter Mouna Moussa i sit plastiksorteringsanlæg i Medenine, Tunesien. 

 

Geografisk fokus  

Mens DAI dækker samarbejde mellem Danmark og principielt set alle MENA-lande, er en række arabiske lande identificeret som nøglelande for DAI. Med udgangspunkt i en identifikationsmission og dialog med civilsamfund og nationale aktører blev det oprindeligt besluttet i 2004, at fokus skulle lægges på specifikke interventioner i Jordan, Marokko og Yemen. Udover disse lande er Egypten, Libyen, Syrien og Tunesien blevet tilføjet som fokuslande i kølvandet på de arabiske oprør. DAI-indsatser i Libyen og Yemen er på nuværende tidspunkt sat på hold som følge af udviklingen i disse lande.

 

Hvor partnerskabssamarbejder inden for de tre originale tematiske områder potentielt kan finde sted inden for ét eller flere af de syv DAI-fokuslande, sigter samarbejdet primært på økonomisk udvikling og jobskabelse i lande, der aktuelt undergår demokratisk transition, idet forøget vækst og beskæftigelse ses som afgørende for at sikre succes i disse vanskelige processer.

 

Når landespecifikke interventioner er implementeret, gøres der forsøg på at involvere regionale netværk og internationale aktører i så vidt omfang som muligt. En sådan tilgang fremmer skabelsen af brede netværk, som ikke bare sikrer videndeling mellem et specifikt arabisk land og Danmark, men også på tværs af hele regionen.

 

Støtte til reformer i foranderlige miljøer  

DAI er designet til at adressere komplekse reformdynamikker i MENA-regionen på en hurtig og fleksibel måde. Denne tilgang har vist sin relevans under de arabiske oprør, hvor DAI har været et godt værktøj til at støtte politiske reformdynamikker over hele regionen. Talrige lokale DAI-partnere har været – og er fortsat – centrale spillere i de pågående reformprocesser, som bl.a. styrker kvinders stilling, menneskerettigheder og pressefrihed.

 

For at være i stand til at imødegå disse aktuelle muligheder og udfordringer i en kompleks region i transition vil DAI over de kommende år bibeholde sine fleksible og flerdimensionelle tilgange til støtte af de pågående politiske reformprocesser ved hjælp af målrettet styrkelse af demokratisk rige og stabile samfund i MENA, men samtidig fortsætte med at give næring til den altafgørende dialog mellem en bred vifte af partnere fra Danmark og den arabiske verden.

 

En ny fase af Det Arabiske Initiativ for perioden 2017-2021 er under udarbejdelse.  

 

""

Nanna Balslev og Nour Qudeimat fra PNN (Palestine News Network) laver reportage hos Bybi, en dansk-arabisk biavler.

 

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk