Spring til indhold

Sammenhængende politikker for global udvikling

Mange andre politikker end udviklingspolitikker påvirker udviklingslandene – både på godt og ondt. For at sikre sammenhæng mellem de forskellige politikområder har Danmark derfor udarbejdet en handlingsplan: ”En fælles dagorden - Danmarks handlingsplan for sammenhængende politikker for global udvikling”.

Formålet med Danmarks handlingsplan er at fremme et positivt samspil mellem andre politikker og udviklingspolitikken. Samtidig handler det om at adressere eventuelle negative konsekvenser af andre politikker for udviklingslandene og bæredygtig udvikling.


Det danske fokus vil være på EU’s politikker, fordi EU har langt større effekt på udviklingslandene og global udvikling.

Danmarks strategiske prioriteter

Handlingsplanen fastlægger tre prioritetsområder for Danmarks indsats de kommende år, hvor Danmark vil arbejde efter klare politiske målsætninger:

1. Handel og finansiering
- EU’s frihandelsaftaler skal bidrage til større økonomisk integration af de mindst udviklede lande.
- EU skal stå i spidsen for at bekæmpe skattesvindel og skatteunddragelse.

2. Fødevaresikkerhed og klima
- EU-politikker skal bidrage til global fødevareforsyningssikkerhed.
- EU skal tage en ledende rolle for at fremme grøn omstilling og begrænse klimaforandringer.

3. Fred og sikkerhed
- EU skal have en sammentænkt tilgang til konflikter og stabilisering.

Stærkt ejerskab og engagement

Arbejdet med at fremme sammenhængende politikker for global udvikling kræver et stærkt engagement og ejerskab fra aktører, som ikke nødvendigvis beskæftiger sig med udvikling. Derfor bygger Danmarks tilgang på et tæt samarbejde mellem danske ministerier og styrelser og på dialog med Folketinget, civilsamfundsorganisationerne, tænketanke, EU og OECD.

På denne måde vil Danmark fremme en fælles dagsorden for sammenhængende politikker, der støtter global vækst og udvikling til gavn for alle.

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk