Spring til indhold

Retten til Kunst og Kultur – Ny strategi for Kultur og Udvikling

Den nye strategi for kultur og udvikling følger i kølvandet på strategien for Danmarks udviklingssamarbejde ’Retten til et bedre liv’ fra 2012. Formålet med kulturstrategien er at bekæmpe fattigdom og hjælpe mennesker med at realisere deres ret til et bedre liv.

Formuleringen af selve strategien har været baseret på et tæt samarbejde mellem Udenrigsministeriet, Kulturministeriet og Center for Kultur og Udvikling (CKU).
Den nye strategi er baseret på forståelse af, at et dynamisk kulturliv udgør en central del af grundlaget for kritisk refleksion og engagement hos befolkningen og er et vigtigt led i udviklingen af moderne, demokratiske samfund. Kunst og kultur kan medvirke til at skabe positive forandringer, samtidig med at et rigt kunst- og kulturliv har værdi i sig selv.

Med strategien kommer kunst og kultur til at indgå som vigtige elementer i Danmarks udviklingssamarbejde. Med strategien kan Danmark bidrage til at skabe kulturpartnerskaber i udviklingslandene. I strategien ses kunst og kultur i et rettigheds-, udviklings- og vækstperspektiv. Nøgleordene er ytringsfrihed, social forandring, mangfoldighed, kultur i forsoningsprocesser, interkulturel forståelse og kreative industrier.

Parallelt med gennemførelsen af kulturstrategien er der oprettet en kulturpulje, der skal yde tilskud til kulturelle aktiviteter i udviklingslandene. Denne del af indsatsen vil foregå i tæt samarbejde med danske ambassader i Danidas programsamarbejdslande. Kulturpuljen kan også yde tilskud til kulturelle aktiviteter i Danmark med relation til udviklingslandene, herunder bl.a. Images festivalerne, ungdomsprogrammet og kunstpuljen.

Det vil især være CKU, der som den centrale institution på kultur- og udviklingsområdet, vil stå for gennemførelsen af strategien.

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk