Spring til indhold

De 17 verdensmål

 • ""

  Afskaffe alle former for fattigdom i verden

 • ""

  Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring, samt fremme bæredygtigt landbrug

 • ""

  Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

 • ""

  Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

 • ""

  Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

 • ""

  Sikre, bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle

 • ""

  Sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi, til en overkommelig pris

 • ""

  Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

 • ""

  Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

 • ""

  Reducere ulighed i og mellem lande

 • ""

  Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

 • ""

  Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

 • ""

  Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

 • ""

  Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer

 • ""

  Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

 • ""

  Retfærdighed og stærke institutioner. Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

 • ""

  Revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene

 • ""

  FN's verdensmål

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk