Spring til indhold

Udenrigsministeriet afholder orienteringsmøde

19.04.2016  16:23
Udenrigsministeriet ønsker at støtte udviklingen af innovative partnerskaber mellem virksomheder, NGO'er, vidensinstitutioner og interesseorganisationer gennem en ny partnerskabsfacilitet.

Udenrigsministeriet ønsker at støtte udviklingen af innovative partnerskaber mellem virksomheder, NGO'er, vidensinstitutioner og interesseorganisationer gennem en ny partnerskabsfacilitet, der vil blive lanceret i juni. Forud for lanceringen inviteres interesserede til et debatmøde, hvor faciliteten vil blive præsenteret.  

 

Partnerskaberne vil bygge på et interessefællesskab mellem erhvervsliv og not-for profit-organisationer i at adressere FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling gennem markedsudvikling i udviklingslande og Danida vil støtte partnerskaber, der kan skabe synergi mellem kompetencerne hos eksempelvis NGO’er, vidensinstitutioner og erhvervslivet. Den ledende partner vil være en not-for-profit organisation, mens det forventes, at private aktørers incitament til deltagelse i partnerskabet vil være udsigt til at en rentabel forretning kan udspringe af partnerskabet.

 

Orienteringsmødet afholdes torsdag den 19. maj kl 13.30-15.00 i Eigtveds Pakhus, Sal 4. Eigtveds Pakhus ligger på Asiatisk Plads 2G.

 

Tilmelding til orienteringsmøde skal ske senest den 13. maj på dette link.