Spring til indhold

Omfanget af misbrug med dansk bistand

I 2015 fremsendte Udenrigsministeriet i alt 55 afsluttende underretninger til Rigsrevisionen om sager vedrørende mistanke om eller konstateret misbrug af dansk udviklingsbistand. Samtidig blev Rigsrevisionen underrettet om 53 nye sager.

Ud af de 55 afsluttede sager blev 11 sager afsluttet med tab. I 2015 konstaterede Udenrigsministeriet et samlet tab på ca. 2,2 mio. kr. som følge af korruption, svindel, misbrug eller andre typer af uregelmæssigheder vedrørende dansk udviklingsbistand. Størrelsen af den samlede danske bistand fremgår af hjemmesiden for OpenAid.

44 af de 55 sager blev afsluttet uden tab, enten fordi sagerne efter endt undersøgelse viste sig at være baseret på en ubegrundet mistanke, eller fordi pengene blev betalt tilbage til Danida eller dækket fra partners side.

I sager med tab gælder generelt, at tabene varierer beløbsmæssigt fra nogle få tusinde danske kroner til flere hundrede tusinder kroner. I enkelte tilfælde kan der være tale om større milliontab. I 2015 blev 5 ud af 11 sager afsluttet med tab under 100.000 kr. og ingen af de afsluttede sager havde et milliontab.

Når Udenrigsministeriet bliver opmærksom på mistanke om misbrug af danske midler underrettes Rigsrevisionen. Rigsrevisionen bliver derefter løbende holdt underrettet om de enkelte sagers udvikling indtil sagerne afsluttes, enten med et tab, med at midlerne er betalt tilbage eller ved at mistanken om misbrug er annulleret. Udviklingen i antallet af nye og afsluttede sager fremgår af nedenstående tabel.

Sager rapporteret til Rigsrevisionen i de seneste seks år:

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Antal sager primo 78 72 60 80 87 101
Nye sager 45 48 81 66 64 53
Afsluttede sager 51 60 61 59 50 55
Antal sager ultimo 72 60 80 87 101 99
Sager afsluttet med tab 12 16 19 13 10 11
Total tabt beløb (mio. DKK) 0,7 3,1 1,6 1,1 2,5 2,2

Udenrigsministeriet har siden 2012 løbende offentliggjort de underretningsskrivelser, som sendes til Rigsrevisionen. Se link i venstre side.

Via links i venstre side findes endvidere oplysninger om de særlige forhold der gør sig gældende for den multilaterale bistand og budgetstøtten, samt årlige oversigter over afsluttede sager.
                                                                                 (Opdateret april, 2016)

      

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk