Spring til indhold

Korruption i den multilaterale bistand

Det er helt afgørende for Danida, at midlerne går til verdens fattigste. Danida har derfor i sine strategier for samarbejdet med de forskellige multilaterale organisationer et særligt fokus på bekæmpelse af korruption.

Når Danmark giver udviklingsbistand gennem multilaterale organisationer, hvad enten det er i form af generelle eller øremærkede bidrag til specifikke aktiviteter, er det partnerorganisationerne, der er ansvarlige for at føre tilsyn med forvaltningen af midlerne. Der er etableret såvel intern som ekstern revisionspraksis i de forskellige organisationer.

Danida indgår løbende i en overordnet dialog med de multilaterale organisationer om de procedurer de arbejder ud fra, herunder anti-korruption. Formålet med denne dialog er at sikre, at danske midler forvaltes på forsvarlig vis.

For at sikre åbenhed om omfanget af korruption i de multilaterale organisationer, har Danida på denne hjemmeside en generel beskrivelse af organisationernes anti-korruptionsindsatser, ligesom siden indeholder links til organisationernes årlige statusopdateringer om samme. Se menuen til venstre for information om de enkelte organisationer.

Danida underretter Rigsrevisionen om sager vedr. begrundet mistanke om korruption med multilaterale kernebidrag, når sagerne har et særligt stort omfang eller en karakter, der i særlig grad vedrører danske interesser.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk