Spring til indhold

Korruption i den multilaterale bistand

Det er helt afgørende for Danida, at midlerne går til verdens fattigste. Danida har derfor i sine strategier for samarbejdet med de forskellige multilaterale organisationer et særligt fokus bekæmpelse af korruption.

Når Danmark giver udviklingsbistand gennem multilaterale organisationer, hvad enten det er i form af generelle eller øremærkede bidrag til specifikke aktiviteter, er det partnerorganisationerne, der er ansvarlige for at føre tilsyn med forvaltningen af midlerne. Der er etableret såvel intern som ekstern revisionspraksis i de forskellige organisationer.

Hvis der konstateres korruption i kernebidrag, er det som regel ikke muligt at specificere, hvorvidt der er svindlet med danske midler, da de danske bidrag er blandet med bidrag fra organisationens øvrige donorer.

For at sikre åbenhed om omfanget af korruption i de multilaterale organisationer, har Danida på denne hjemmeside en generel beskrivelse af organisationernes anti-korruptionsindsatser, ligesom siden indeholder links til organisationernes årlige statusopdateringer om samme. Se menuen til venstre for information om de enkelte organisationer.

Danida underretter Rigsrevisionen om sager vedr. begrundet mistanke om korruption med den multilaterale bistand, når sagerne har et omfang eller en karakter, der i særlig grad vedrører danske interesser.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk