Spring til indhold

Korruption i budgetstøtte

Danida yder støtte til statsbudgettet i en række partnerlande, der opfylder bestemte krav til bl.a. kvaliteten af den offentlige finansielle forvaltning, den interne og eksterne kontrol samt bekæmpelse af korruption.

Budgetstøtte er bistand, hvor donorens støtte ikke går til bestemte projekter eller programaktiviteter, men overføres til modtagerlandets statskasse på lige fod med andre midler, for eksempel skatteindtægter. Budgetstøtte ydes enten til bestemte sektorer, den såkaldte sektorbudgetstøtte, eller som generel budgetstøtte til et partnerlands statsbudget.

Budgetstøtte er den form for bistand, der i højeste grad er tilpasset modtagerlandets systemer – og dermed også mest afhængig af, at disse systemer fungerer. Budgetstøtte ydes derfor kun til lande, som Danmark har en tæt og konstruktiv dialog med og som opfylder nogle bestemte kriterier, herunder en ansvarlig korruptionsbekæmpelse. Budgetstøtten kombineres altid med støtte til den offentlige forvaltning i modtagerlandet.
  
De danske bidrag indgår i partnerlandenes budgetter på lige fod med bidrag fra andre donorer og partnerlandenes egne indtægter, det er derfor ikke muligt at spore misbrug med dansk budgetstøtte Det er de nationale myndigheders ansvar at følge op, når der opstår mistanke om korruption.
 
De donorer, der giver budgetstøtte følger de lokale myndigheders opfølgning på korruptionssager tæt. Rigsrevisionen orienteres ved mistanke om misbrug med statsbudgettet i de lande, der modtager dansk budgetstøtte, hvis sagen har et omfang og en karakter, der i særlig grad berører danske interesser. 

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk