Spring til indhold

Udviklingspolitisk Råd

Dokumenter, der behandles af Udviklingspolitisk Råd offentliggøres her på siderne forud for møderne. Også referaterne fra møderne offentliggøres.

''

Udviklingspolitisk Råd

Det Udviklingspolitiske Råd drøfter væsentlige strategiske tiltag vedrørende udviklingspolitikken og udviklingssamarbejdet, herunder f.eks. landepolitikpapirer, nye tematiske strategier og overordnet samarbejde med de multilaterale organisationer. Desuden bidrager Rådet til uafhængig erfaringsopsamling gennem drøftelse af såvel prioriteringer i evalueringsprogrammet som gennemførte evalueringer.

Udviklingspolitisk Råd omfatter indtil 11 medlemmer, der udnævnes af ministeren for en periode af tre år. 

Se forretningsorden for Udviklingspolitisk Råd her [pt. ikke tilgængelig] og mødedokumenter her (på engelsk). 

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk

Danidas organisation

Danida er betegnelsen for Danmarks udviklingssamarbejde. Det er et aktivitetsområde under Udenrigsministeriet.

 

Udviklingspolitikken og udenrigspolitikken er integreret i det daglige arbejde i den danske udenrigstjeneste, både i Udenrigsministeriet i København og på de danske repræsentationer i Danmarks partnerlande. Danida er ikke en selvstændig organisation.