Spring til indhold

Hvad lægger Oplysningsudvalget vægt på?

Oplysningsudvalget lægger vægt på nyskabende kommunikation om udviklingslandene, som når ud til nye målgrupper

Hvem kan søge?
Danidas Oplysningsbevilling kan søges af alle (organisationer, virksomheder og privatpersoner), som har erfaring med kommunikation om udviklingslandene eller samarbejder med en eller flere personer, der har den fornødne viden. En god idé er ikke nok i sig selv – du skal også have evnerne til at føre den ud i livet.

Til ansøgningen bør der vedlægges en synopsis efter følgende model:

Hvad er historien?
Hvem er målgruppen?
Hvad skal målgruppen få ud af historien?
Hvordan skal historien formidles?
Hvordan skal historien markedsføres og distribueres?
Budget og finansiering

Oplysningsbevillingen fuldfinansierer ikke.

For Oplysningsudvalget, som fordeler midlerne, indgår følgende i vurderingen af ansøgningerne:

Erfaring: Ansøgers erfaring med oplysningsarbejde i almindelighed og oplysning om udviklingslande i særdeleshed.

Spredning: Det er ikke nok at lave et godt projekt. Der skal også være en god plan for, hvordan projektet distribueres og markedsføres overfor målgrupperne.
Forhåndsaftaler skal vedlægges ansøgningen.

Effekt: At budskabet har den forventede holdningsskabende gennemslagskraft i forhold til målgruppen.

Evaluering: At der sker en efterfølgende afrapportering og evaluering, hvilket sker online ved hjælp af en tildelt evalueringskode, som fremgår af bevillingsskrivelsen.

Samarbejde: Det er godt med samarbejde mellem flere parter, så kommunikationen kan komme bredt ud. Derved kan man også udnytte de kanaler og netværk, der allerede findes.  

Nye målgrupper: Det er vigtigt at nå ud til unge og voksne, der ikke allerede har et godt kendskab til udviklingsproblemer og forholdene i udviklingslandene. Vær opmærksom på målgruppernes medievaner.

Udviklingsbistanden: Projekterne kan alene beskrive forholdene i udviklingslandene, men det er ekstra interessant for Danidas Oplysningsbevilling, hvis der også er fokus på udviklingsperspektivet og Danmarks internationale udviklingssamarbejde.

Undervisningsmaterialer til elever: Hvis der skal laves undervisningsmaterialer, handler det ikke kun om at lave materialer til børn og unge, men først og fremmest om at lave materialer til ”elever”. Materialerne skal være målrettet undervisningen og efterspurgt af skolerne, dvs. at undervisningsmaterialer til Folkeskolen skal udarbejdes som læringsforløb i overensstemmelse med Folkeskolens Forenklede Fællesmål. Hvis man ikke selv har den fornødne erfaring med udarbejdelse af undervisningsmaterialer, bør man inddrage en lærer i oplysningsprojektet.

Verdensmålene: Der lægges særlig vægt på inddragelse af de nye verdensmål i forbindelse med formidlingsaktiviteterne. Læs mere om verdensmålene og de danske prioriteter.

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk