Spring til indhold

Ansøgningsfrister 2017

For Oplysningsprojekter, herunder tv-produktioner er der tre årlige ansøgningsrunder.  Støtte til rejser og til besøg fra et udviklings-/vækstland kan søges løbende

Ansøgningsfrister 2018:

Mandag den 17. september 2018 inden midnat. Udvalgsmøde den 8.-9. november 2018. Denne runde er 1. ansøgningsrunde 2019.

Mandag den 4. februar 2019. Møde i udvalget uge 11, 2019

Mandag den 1. april 2019. Møde i udvalget i sidste halvdel af maj 2019

Rejsestipendier og omvendte rejsestipendier:

Der er løbende ansøgningsfrister, men der skal påregnes en sagsbehandlingstid på en måned fra modtagelse af ansøgning til bevilling/afslag.

I særligt hastende tilfælde, hvor der opstår en akut situation i et udviklings-/vækstland, kan sagsbehandlingstiden være kortere. Det anbefales at sende en orienterende mail til asemik@um.dk.

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

 

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk