Spring til indhold

Søg støtte til dit kommunikationsprojekt

Danida uddeler hvert år millioner af kroner til kommunikationsprojekter, som fremmer oplysning om udviklingslandene. Næste ansøgningsfrist er den 27. februar 2017

Formål

Formålet med aktiviteterne er at skabe forståelse i den danske befolkning for udviklingslandenes udfordringer og styrker og for Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde.

Hvem kan søge?

Danidas Oplysningsbevilling kan søges af alle (organisationer, virksomheder og privatpersoner), som har erfaring med kommunikation om udviklingslandene og som kan formidle om forholdene i udviklingslandene til den danske befolkning.  Støtten går blandt andet til undervisningsmaterialer, udstillinger, film til landsdækkende tv og rejsestipendier.

Verdensmålene (FN's globale bæredygtighedsmål)

De nye globale bæredygtighedsmål - de såkaldte Verdensmål - gælder for hele verden. Dvs. at de også gælder for Danmark. Vi lever i en verden, hvor vi er gensidigt afhængige af hinanden. De nye verdensmål har 6 temaer, 17 mål og en lang række undermål.

Vi ønsker at udbrede kendskabet i Danmark til de nye Verdensmål og at inddrage de globale mål i oplysningsaktiviteterne. Det betyder, at ansøgningerne skal have en mere global tilgang med bredere vinkler på udviklingslandene. Ansøgninger, der involverer partnerskabskommunikation og en mere personligt vedkommende formidling prioriteres højt.

Vi efterspørger de gode og innovative ideer til, hvordan kendskabet til Verdensmålene når ud til den brede befolkning og rammer nye målgrupper.

Danske prioriteter

Danmark vil sætte særligt fokus på følgende udvalgte prioritetsområder, som vil blive nærmere fastlagt under hensyntagen til udviklingen i den internationale proces:

  • Bæredygtig udvikling, herunder særligt vand og energi samt grøn økonomi og vækst, herunder ressourceeffektivitet. 
  • Ligestilling samt kvinder og pigers rettigheder, herunder seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i tråd med den mangeårige stærke danske indsats på dette område.
  • Uddannelse som afgørende element for at sikre udvikling og ligestilling, bl.a. i lyset af Danmarks stærke støtte til uddannelse og engagement i FN's generalsekretærs ”Education First” initiativ.
  • Konfliktforebyggelse og statsopbygning i skrøbelige stater i tråd med Danmarks stærke engagement såvel udenrigs-, sikkerheds- og udviklingspolitisk i skrøbelige stater.

Ansøgning

Ansøgning skal ske elektronisk og via elektroniske ansøgningsskemaer. Læs i øvrigt vejledningerne under Før du søger, før du skriver din ansøgning. 

Ansøgningsfrist

Mandag den 27. februar 2017 inden midnat

Vurdering af ansøgninger

Alle ansøgninger vurderes af et eksternt Oplysningsudvalg, som består af 8 medlemmer med særlige kompetencer inden for kommunikation, undervisning, tv og udviklingslandene.

Udvalget lægger i sin vurdering vægt på nyskabende kommunikation om udviklingslandene, som når ud til nye målgrupper og har en mere global tilgang. Desuden lægges der vægt på, at ideer kan realiseres, og at der er lagt en markedsføringsplan for, hvordan kommunikationen når størst mulig udbredelse.

Kontakt

Konkrete spørgsmål kan sendes til Aase Mikkelsen, Udenrigsministeriet, pr. mail: asemik@um.dk eller tlf. 33920858.

Læs mere på www.oplysningsbevillingen.dk.

 

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk