Spring til indhold

Før du søger

Udenrigsministeriets Oplysningspulje kan søges af personer, der vil oplyse danskerne om forholdene i verdens fattigste lande. Støtten går blandt meget andet til undervisningsmaterialer, udstillinger, film til landsdækkende tv, foredrag og artikelserier. Her kan du læse om, hvad du skal være opmærksom på, før du søger Udenrigsministeriets Oplysningspulje.

Hvilke lande?

Fra 2017 har Oplysningspuljen ikke kun fokus på verdens fattigste lande. Også vækstlande kan nu inddrages i oplysningsaktiviteterne. Det betyder, at du kan anvende DAC-listen. Der gælder dog den regel, at formidlingen skal kunne sættes i forbindelse med FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling og også gerne Danmarks udviklingspolitiske strategi.
 

Udenrigsministeriets rejsevejledning

Udenrigsministeriets Oplysningspulje kan ikke støtte rejser til dele af verden, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til. Derfor er det vigtigt, at du tjekker Udenrigsministeriets rejsevejledninger, før du søger.
 
Såfremt Udenrigsministeriet ikke har udarbejdet egne rejsevejledninger for det pågældende land henvises til Storbritanniens rejsevejledninger.
   

Hvad kan du søge?

Udenrigsministeriets Oplysningspulje giver tilskud til oplysningsaktiviteter gennem fire ansøgningsskemaer for hhv.:

  • Oplysningsprojekter: Større konkrete, u-landsrelaterede projekter såsom udarbejdelse og udgivelse af undervisningsmateriale, publikationer, webbaseret oplysning, dokumentarfilm, afholdelse af foredragsrækker, workshops o.l.,
  • U-lands-tv-puljen: Bred formidling af u-landsrelaterede emner gennem tv-mediet.
  • Rejsestipendier til et udviklingsland med efterfølgende oplysningsaktivitet i Danmark    
  • Omvendte Rejsestipendier: Oplysningsaktiviteter i Danmark baseret på besøg fra udviklingslande

Retningslinjer

Læs retningslinjerne for mere information om, hvad der gives støtte til, og hvad der forventes af ansøgerne. De indeholder desuden en gennemgang af ansøgningsskemaet.

Hent retningslinjer for oplysningsprojekter og u-lands-tv-puljen
Bilag 1 - Punkt for punkt gennemgang af ansøgningsskemaet
Bilag 2 - Følgende kan ikke støttes
Bilag 3 - Vejledning om revision
Bilag 4 - Vejledning om regnskab i form af originalbilag
Bilag 5 - Skabelon for regnskab i form af originalbilag

Hent retningslinjer for rejsestipendier og omvendte rejsestipendier.

Gode eksempler på u-landsoplysning

Læs om udvalgte oplysningsprojekter og lær af andres erfaringer her.

Ophavsrettigheder

Hvis du skal bruge et værk eller andet beskyttet materiale, skal du have tilladelse fra rettighedshaveren. Rettighedshaveren er den ophavsmand, der har skabt værket, og den udøvende kunstner, som har fremført værket.

Hvad er ophavsret?

Den ophavsretlige regulering har to sider: Den ene side er ophavsmænds og andres ophavsrettigheder. Den anden side er hensyntagen til brugerne. Lovgivningen om ophavsret skal derfor prøve at imødekomme den omfattende teknologiske udvikling ved at finde balancen mellem eneretten og undtagelserne fra denne. På Kulturministeriets hjemmeside kan du læse nærmere om ophavsretten.

Spørgsmål

Har du yderligere spørgsmål, kontakt Aase Mikkelsen på asemik@um.dk eller på telefon 33 92 08 58 i tidsrummet mandag-fredag 8.30-15.30.

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

 

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk