Spring til indhold

Retningslinjer

Her kan du læse om, hvad du skal være opmærksom på, før du søger Udenrigsministeriets Oplysningspulje.

Hvilke lande?

Fra 2017 har Oplysningspuljen ikke kun fokus på verdens fattigste lande. Også vækstlande kan nu inddrages i oplysningsaktiviteterne. Det betyder, at du kan anvende OECDs DAC-liste. Der gælder dog den regel, at formidlingen skal kunne sættes i forbindelse med FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling og danske udviklingspolitiske prioritetsområder.
 

Udenrigsministeriets rejsevejledning

Udenrigsministeriets Oplysningspulje kan ikke støtte rejser til dele af verden, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til. Derfor er det vigtigt, at du tjekker Udenrigsministeriets rejsevejledninger, før du søger.
 
Såfremt Udenrigsministeriet ikke har udarbejdet egne rejsevejledninger for det pågældende land henvises til andre landes rejsevejledninger, f.eks. Storbritanniens rejsevejledninger.
 
Ansøgere, som rejser, bør hente Udenrigsministeriets gratis app ”UM Rejseklar”, hvor de kan tilmelde sig ”Danskerlisten”. Danskerlisten giver Udenrigsministeriet mulighed for at kontakte rejsende med vigtige informationer om, hvordan man bør forholde sig, hvis der opstår en alvorlig krise i det land, man opholder sig i.
   

Hvad kan du søge?

Udenrigsministeriets Oplysningspulje giver tilskud til oplysningsaktiviteter gennem fire ansøgningsskemaer for hhv.:

  • Oplysningsprojekter: konkret formidling om forholdene i udviklings-/vækstlande
  • TV-ptogrammer/dokumentarfilm: Bred formidling af emner om udviklings-/vækstlande gennem tv-mediet.
  • Rejsestipendier til et udviklingsland med efterfølgende oplysningsaktivitet i Danmark        
  • Omvendte Rejsestipendier: Oplysningsaktiviteter i Danmark baseret på besøg fra udviklingslande

Retningslinjer

Læs retningslinjerne for mere information om, hvad der gives støtte til, og hvad der forventes af ansøgerne. De indeholder desuden en gennemgang af ansøgningsskemaet.

Hent retningslinjer for oplysningsprojekter

Bilag 1 - Punkt for punkt gennemgang af ansøgningsskemaet
Bilag 2 - Følgende kan ikke støttes
Bilag 3 - Retningslinjer for revision
Bilag 4 - Vejledning for regnskab med originalbilag
Bilag 4a - Regnskabsskabelon originalbilag
Bilag 5 - Retningslinjer - Revideret af Rigsrevisionen

Hent retningslinjer for rejsestipendier og omvendte rejsestipendier.

Ophavsrettigheder

Hvis du skal bruge et værk eller andet beskyttet materiale, skal du have tilladelse fra rettighedshaveren. Rettighedshaveren er den ophavsmand, der har skabt værket, og den udøvende kunstner, som har fremført værket.

Hvad er ophavsret?

Den ophavsretlige regulering har to sider: Den ene side er ophavsmænds og andres ophavsrettigheder. Den anden side er hensyntagen til brugerne. Lovgivningen om ophavsret skal derfor prøve at imødekomme den omfattende teknologiske udvikling ved at finde balancen mellem eneretten og undtagelserne fra denne. På Kulturministeriets hjemmeside kan du læse nærmere om ophavsretten.

Spørgsmål

Har du yderligere spørgsmål, kontakt oplysningspuljen@um.dk eller ring til fuldmægtig Kathrine Dalsgaard på telefon 33 92 13 81. Telefontid er mandag og torsdag fra 9.30 til 11.30.

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
Telefontid: mandag og torsdag 
9.30-11.30.
oplysningspuljen@um.dk