Spring til indhold

Før du søger

Danidas Oplysningsbevilling kan søges af personer, der vil oplyse danskerne om forholdene i verdens fattigste lande. Støtten går blandt meget andet til undervisningsmaterialer, udstillinger, film til landsdækkende tv, foredrag og artikelserier. Her kan du læse om, hvad du skal være opmærksom på, før du søger Danidas Oplysningsbevilling.

Hvilke lande?

Det er ikke ligegyldigt, hvilket land du søger om støtte til at lave formidlingsaktiviteter om.
 
1) For at kunne opnå støtte må landets bruttonationalindkomst (BNI) ikke overskride 3.300 USD pr. indbygger pr. år. Du kan her se den seneste opgørelse over landenes BNI.  
 
2) Såfremt du ønsker at oplyse om et land, hvis bruttonationalindkomst ligger over 3.300 USD pr. indbygger pr. år, kan du anvende DAC-listen, hvis historien handler om følgende:
 
- særligt udsatte befolkningsgrupper, herunder minoritetsgrupper

- problemstillinger i forhold til grænseoverskridende klimaudfordringer

- prioritetsområder i forbindelse med Danmarks bistandssamarbejde med det pågældende land med udgangspunkt i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi "Verden 2030".

3) For oplysningsprojekter om oprindelige folk følges ligeledes DAC-listen. 
 

Udenrigsministeriets rejsevejledning

Danidas Oplysningsbevilling kan ikke støtte rejser til dele af verden, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til. Derfor er det vigtigt, at du tjekker Udenrigsministeriets rejsevejledninger, før du søger.
 
Såfremt Udenrigsministeriet ikke har udarbejdet egne rejsevejledninger for det pågældende land henvises til Storbritanniens rejsevejledninger.
   

Hvad kan du søge?

Danidas Oplysningsbevilling giver tilskud til oplysningsaktiviteter gennem tre puljer:

  • Oplysningsprojekter: Større konkrete, u-landsrelaterede projekter såsom udarbejdelse og udgivelse af undervisningsmateriale, publikationer, webbaseret oplysning, dokumentarfilm, afholdelse af foredragsrækker, workshops o.l.
  • U-lands-tv-puljen: Bred formidling af u-landsrelaterede emner gennem tv-mediet.
  • Rejsestipendier: Oplysningsaktiviteter baseret på rejser til udviklingslande eller på besøg fra udviklingslande (omvendte rejsestipendier).

Retningslinjer

Læs retningslinjerne for mere information om, hvad der gives støtte til, og hvad der forventes af ansøgerne. De indeholder desuden en gennemgang af ansøgningsskemaet.

Hent retningslinjer for oplysningsprojekter og u-lands-tv-puljen
Bilag 1 - Punkt for punkt gennemgang af ansøgningsskemaet
Bilag 2 - Følgende kan ikke støttes
Bilag 3 - Vejledning om revision
Bilag 4 - Vejledning om regnskab i form af originalbilag
Bilag 5 - Skabelon for regnskab i form af originalbilag

Hent retningslinjer for rejsestipendier og omvendte rejsestipendier.

Gode eksempler på u-landsoplysning

Læs om udvalgte oplysningsprojekter og lær af andres erfaringer her.

Ophavsrettigheder

Hvis du skal bruge et værk eller andet beskyttet materiale, skal du have tilladelse fra rettighedshaveren. Rettighedshaveren er den ophavsmand, der har skabt værket, og den udøvende kunstner, som har fremført værket.

Hvad er ophavsret?

Den ophavsretlige regulering har to sider: Den ene side er ophavsmænds og andres ophavsrettigheder. Den anden side er hensyntagen til brugerne. Lovgivningen om ophavsret skal derfor prøve at imødekomme den omfattende teknologiske udvikling ved at finde balancen mellem eneretten og undtagelserne fra denne. På Kulturministeriets hjemmeside kan du læse nærmere om ophavsretten.

Spørgsmål

Har du yderligere spørgsmål, kontakt Aase Mikkelsen på asemik@um.dk eller på telefon 33 92 08 58 i tidsrummet mandag-fredag 8.30-15.30.

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk