Spring til indhold

Oplysningsprojekter

Herunder kan du læse om oplysningsprojekter fra Udenrigsministeriets Oplysningspulje. Du anbefales at læse retningslinjerne, før du indsender en eventuel ansøgning.

Oplysningsprojekter er konkrete ulandsrelaterede oplysningsaktiviteter såsom udgivelse af undervisningsmateriale, publikationer, foredrag og web baseret materiale, som skal anvendes i Danmark. Selvom der er flere ansøgere om samme projekt, skal der kun udfyldes ét ansøgningsskema, men samarbejdspartnerne skal beslutte, hvem der skal stå som ansøger. Denne person vil være ansvarlig for projektet og regnskabsaflæggelsen.

Som udgangspunkt fuldfinansieres oplysningsprojekter ikke. Ansøgerne skal derfor også præsentere finansiering fra anden side og/eller egenfinansiering af projektet. Eventuelle rejser til et udviklingsland skal indgå i den samlede projektansøgning og ikke søges separat på rejsestipendieordningen. 

Særligt om undervisningsmaterialer:

Støtte til undervisningsmaterialer forudsætter, at der er tilknyttet en pædagogisk konsulent til projektet, der kan sikre, at undervisningsmaterialet er i overensstemmelse med curriculum for det/de klassetrin, som materialet er målrettet. Der skal vedlægges en beskrivelse af, hvordan materialet skal anvendes i undervisningen, hvilke fag m.v. Desuden skal der vedlægges dokumentation fra relevante skoler på, at materialet kan og vil blive anvendt i undervisningen.

Hvad gives der ikke støtte til?

 • Oplysningsprojekter, der vurderes at vedrøre egen uddannelse, herunder specialeskrivning, udarbejdelse af hovedopgave, studieafslutningsprojekter, o. lign.
 • Forudgående udarbejdelse af projektdokumentation eller forberedelse af et ulandsprojekt.
 • Oplysningsaktiviteter, der skal foregå efter en rejse, der er finansieret af rejsestipendieordningen.
 • Organisationers medlemshvervning, markedsføring og indsamlingsaktiviteter.
 • Forsendelse af udstyr fra Danmark til et udviklingsland, lokaleleje i egne lokaler og indkøb af audiovisuelt udstyr eller andre varige forbrugsgoder.
 • Projektudgifter, der er afholdt helt eller delvist inden ansøgningsfristen.
 • Oplysningsprojekter, der har et generelt og globalt sigte uden specifik tilknytning til problematikker og temaer relateret til udviklingslandene.
 • Oplysningsprojekter, der ikke specifikt retter sig mod den danske befolkning.
 • Projekter, der vedrører integrationsproblemer, asylarbejde og flygtningespørgsmål i Danmark.
 • Udgivelse af blade, nyhedsbreve eller tidsskrifter medmindre der er tale om temanumre og særnumre som led i den sædvanlige udgivelsesfrekvens og nummerrækkefølge.
 • Lønninger og honorarer, der er udokumenterede eller går ud over satserne for de statslige overenskomster.
 • Deltagelse i internationale konferencer, årsmøder eller tilsvarende.
 • Arbejdslegater og forskning.

Før du søger, bør du læse

Retningslinjerne for oplysningsprojekter og ulands-tv-puljen.

Der er desuden udarbejdet en liste over, hvad der lægges særligt vægt på i forbindelse med fordelingen af midlerne. Du kan læse om Bevillingsudvalgets prioriteringer her.

Sponsorlogo

Man forpligter sig til at anvende Udenrigsministeriets sponsorlogo på oplysningsmaterialer, der er støttet af Udenrigsministeriets Oplysningspulje. For information om brug af logoet se sponsorlogo.

 

Spørgsmål

Såfremt du har yderligere spørgsmål kan du kontakte Aase Mikkelsen på asemik@um.dk eller på telefon 33 92 08 58 i tidsrummet mandag-fredag 8.30-15.30.

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

 

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk