Spring til indhold

Organisation

Bevillingsudvalget 

Udvalget består af otte personer, der er udpeget af udviklingsministeren for en periode på tre år. Udvalget er bredt sammensat, og der lægges vægt på, at medlemmerne har indsigt i og tilknytning til det folkelige oplysningsarbejde generelt og særlig erfaring inden for de områder, som Oplysningspuljen støtter.

Bevillingsudvalget holder møde efter behov, dog mindst tre gange årligt i forbindelse med ansøgningsrunderne.

Bevillingsudvalget 2014-2016:

  • Hans-Henrik Holm, professor, afdelingsforstander, Danmarks Journalisthøjskole (formand)
  • Lotte Dahlmann, journalist og kommunikationsekspert
  • Anders Ladekarl, generalsekretær, Dansk Røde Kors
  • Line Wolf Nielsen, programme manager, IMS
  • Pernille Munk Skydsgaard, producent
  • Maja Helene Riis, konsulent, tidl. DR2
  • Jørn Skovsgaard, chefkonsulent, Undervisningsministeriet
  • Poul Tang, konsulent, VIA University College

Prioriteter

Der er udarbejdet en liste over, hvad der lægges særligt vægt på i forbindelse med fordelingen af midlerne. Du kan læse om Bevillingsudvalgets prioriteringer her.

Bevillingsudvalgets sekretariat

Udenrigsministeriet, KOM, er sekretariat for Bevillingsudvalget. KOM foretager en første behandling af ansøgningerne og udarbejder indstillinger til Bevillingsudvalget. Ansøgninger på 50.000 kr. og derunder afgøres administrativt af Udenrigsministeriet. Det samme gør sig gældende for bevillinger til rejsestipendier og omvendte rejsestipendier.

Kontaktperson:

Fuldmægtig Aase Mikkelsen
asemik@um.dk
+45 33 92 08 58

 

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K